Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Archicad jako zintegrowana platforma wspomagająca projektowanie w technologii BIM

Archicad jako zintegrowana platforma wspomagająca projektowanie w technologii BIM

06/03/2023

Integracja narzędzi BIM

Zapewnienie efektywnej i skutecznej komunikacji, współpracy i koordynacji międzybranżowej to podstawowe założenia technologii BIM. Łatwe współdzielenie informacji o decyzjach projektowych umożliwia wczesne wykrycie potencjalnych błędów i podnosi ogólną jakość realizowanej inwestycji. Na zagadnienia związane ze współpracą zespołową ma wpływ funkcjonalność dostępnych narzędzi oraz środowisko w jakim są realizowane procesy związane ze współpracą.

Zastosowanie cyfrowych modeli jako źródła informacji o projekcie jest skutecznym narzędziem wspomagającym tę współpracę. Szeroka gama standardów OPEN BIM umożliwia wymianę informacji pomiędzy wszystkim uczestnikami procesu projektowania - zwłaszcza projektantami różnych branż. Rozwiązania takie jak format IFC pozwalają na efektywne współdzielenie informacji również w sytuacji stosowania różnych platform wspomagających projektowanie w technologii BIM.

Rozwój tych narzędzi to przede wszystkim postępująca integracja różnych technik i metod w celu zwiększenia ich funkcjonalności i zapewnienia szerokiego wsparcia dla jak największej liczby procesów związanych z realizacją inwestycji. Umożliwienie w programie Archicad, w ramach jednego systemu, nie tylko pracy nad projektem architektury, ale również tworzenia modelu analitycznego konstrukcji lub modelowania instalacji pozwala na jeszcze lepszą współpracę i poszerza zakres wykorzystania cyfrowych modeli w projektowaniu.
Ta integracja dotyczy nie tylko poszczególnych platform BIM, ale również prac nad współdzieleniem informacji pomiędzy różnymi programami. Tworzenie bezpośrednich połączeń pomiędzy nimi zapewnia łatwość ich wzajemnego wykorzystania i zapobiega ewentualnym błędom wynikającym z konieczności konwersji danych. Dobrym przykładem takich rozwiązań jest integracja programu Archicad z generatywnym środowiskiem programowania wizualnego Rhino/Grasshopper przy zastosowaniu Grasshopper-Archicad 26 Live Connection lub rozwiązanie Solibri Inside-Design Checker – możliwość wykorzystania w programie Archicad automatycznej analizy modeli BIM na podstawie reguł Solibri Office.

Przykład modelu analitycznego konstrukcji w programie Archicad

Archicad jako wielobranżowa platforma BIM

Archicad dostarcza skutecznych narzędzi do projektowania wielobranżowego. Opisane powyżej zmiany spowodowały, że wiele procesów może być już realizowanych w jednym spójnym środowisku projektowym. Takie działania jak projektowanie architektoniczne, projektowanie konstrukcji, modelowanie instalacji, prezentacja idei projektowej, analiza poprawności projektu oraz automatyzacja tych procesów i praca na centralnych modelach mogą być wykonywane w ramach jednego zestawu zintegrowanych narzędzi.

Modelowanie BIM, automatyczne generowanie dokumentacji z modelu lub zarządzanie informacją przypisaną do elementów modelu może być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko w projektowaniu architektonicznym, ale również przy pracy nad projektem konstrukcji. Tworzenie modelu analitycznego konstrukcji zintegrowanego z modelem fizycznym pozwala na jednoczesną pracę architekta i konstruktora i łatwiejsze podejmowanie wspólnych decyzji projektowych. Wykonany w Archicadzie i wewnętrznie sprawdzony model analityczny konstrukcji, zawierający definicję elementów konstrukcyjnych, materiałów, podpór i obciążeń, może być następnie przekazany do jednego z wielu popularnych programów do obliczeń FEM przy pomocy wspólnego standardu SAF (Structural Analysis Format).

Archicad Integracja Programów

Automatyzacja procesów

W programie Archicad projektanci korzystają z wielu wbudowanych narzędzi umożliwiających automatyzację procesów modelowania lub zarządzania dokumentacją. Znacznym rozszerzeniem tych możliwości jest zastosowanie narzędzi generatywnych i programowania wizualnego. Połączenie programu ze środowiskiem Rhino/Grasshopper umożliwia automatyzację wielu zadań zwiększając jakość projektu i szybkość dochodzenia do specyficznych rozwiązań projektowych. Algorytmy definiowane w programie Grasshopper mogą być wykorzystane do tworzenia lub analizy elementów modelu BIM w programie Archicad. Iteracyjność i łatwe zarządzanie danymi pozwala na szybkie wariantowanie projektu lub generowanie wieloelementowych form o złożonych kształtach.

Wbudowane w program połączenie z popularnym językiem programowania Python zapewnia praktycznie dowolne modyfikowanie informacji powiązanej z elementami modelu. Zarządzanie atrybutami, wybranymi parametrami geometrycznymi i jakościowymi, właściwościami lub klasyfikacją może być całkowicie zautomatyzowane. Przy pomocy Pythona możliwe jest również zarządzanie dokumentacją lub współpraca z zewnętrznymi źródłami danych np. arkuszami Excela.

Kontrola jakości

Projektanci poszczególnych branż mogą korzystać z szerokiej gamy narzędzi dostępnych w programie Archicad służących do kontroli projektu. Warianty graficzne, zestawienia, wykrywanie kolizji lub nakładających się elementów linearnych, weryfikacja wymiarów elementów konstrukcyjnych, połączeń modelu fizycznego konstrukcji lub poprawności modelu analitycznego skutecznie ułatwiają utrzymanie wysokiej jakości projektu.

W szczególnych sytuacjach ciekawym rozszerzeniem jest zastosowanie wbudowanego w program Archicad mechanizmu kontroli projektu Solibri Inside-Design Checker bazującego na automatycznej analizie modelu z programu Solibi Office. Dzięki temu rozwiązaniu zarówno projektant architektury jak i konstrukcji mogą na bieżąco weryfikować poprawność decyzji projektowych.

Prezentacja projektu

Zastosowanie programu Twinmotion znacznie ułatwia przygotowanie atrakcyjnych i realistycznych wizualizacji i animacji. Intuicyjne narzędzia i możliwość wykorzystania pełnej mocy obliczeniowej nowoczesnych rozwiązań sprzętowych zapewniają łatwą prezentację idei projektowej włącznie z możliwością udostępniania jej w formie interaktywnej lub wykorzystania technologii VR. Model opracowywany w programie Twinmotion może być na bieżąco automatycznie aktualizowany na podstawie zmian modelu w Archicadzie co ułatwia jednoczesną pracę nad projektem i przyspiesza przygotowanie prezentacji lub animacji.

BIM Cloud - praca na centralnym projekcie

BIM Cloud to zaawansowane środowisko współpracy zespołowej zapewniające szybką i skuteczną pracę na centralnym projekcie, przechowywanie wszystkich plików projektowych i dokumentacji projektowej oraz komunikację pomiędzy członkami zespołu projektowego. To również wiele rozwiązań ułatwiających zarządzanie infrastrukturą IT, dostępem użytkowników lub tworzeniem kopii zapasowych. BIM Cloud nie tylko umożliwia pracę na centralnym modelu zarówno architektom jak i projektantom innych branż pracujących w Archicadzie ale również współdzielenie plików z innymi członkami zespołu projektowego, zewnętrznymi konsultantami lub zamawiającym.

Schemat możliwości współpracy pomiędzy wybranymi programami i systemami.

Podsumowanie

Opisane powyżej funkcjonalności umożliwiają realizację podstawowych procesów projektowania wielobranżowego w jednym zintegrowanym środowisku BIM. Przedstawione narzędzia i programy współpracują ze sobą w sposób bezpośredni co minimalizuje ew. błędy wymiany danych i zmniejsza zakres wiedzy niezbędny do ich prawidłowego wykorzystania. Pozwala to na skoncentrowanie się na pracy projektowej i pełne wykorzystanie nowoczesnych technik i metod wspomagających projektowanie BIM.