Skip to main content

Warianty graficzne – wizualizacja informacji

Projekt BIM to przede wszystkim informacja powiązana z cyfrowym modelem budynku. ARCHICAD dostarcza wiele narzędzi pozwalających na jej skuteczne i efektywne wykorzystanie. Jednym z tych rozwiązań są Warianty graficzne.

Umożliwiają one zmianę wyglądu elementów modelu 3D w zależności od wybranych kryteriów ich filtrowania na podstawie parametrów geometrycznych lub innych przypisanych danych. Oznacza to prawie nieograniczone możliwości wizualizacji informacji powiązanych z modelem w postaci różnego rodzaju schematów, prezentacji i wizualnych analiz poprawności modelu. Pomocne w tym może być zastosowanie systemu Właściwości, o którym przeczytasz więcej w artykule „Właściwości elementów”.

Reguły zastąpień graficznych.

Wariant graficzny to zbiór reguł zastąpień grafiki przypisany do wybranych, na podstawie kryteriów, elementów modelu.

Sposób prezentacji poszczególnych elementów modelu w różnych widokach zależy od wielu cech i ustawień atrybutów takich jak materiały budowalne i struktury warstwowe. To one decydują o wyglądzie ściany na rzucie, sposobie kreskowania lub kolorze tła jej warstw. Wszystkie te parametry mogą być zmieniane poprzez zastosowanie reguł zastąpień grafiki w wariantach graficznych.

Zmiana sposobu wyświetlania realizowana jest przez zmianę wartości wybranych atrybutów. Zmianie podlegają atrybuty pokazane na poniższym rysunku

Rys. 1. Ustawienia reguł zastąpień grafiki.

Każda reguła zastąpień grafiki dotyczy wybranej grupy elementów. Kryteria wyboru mogą dotyczyć wszystkich parametrów geometrycznych lub przypisanych do elementu. Mogą to być również wartości Właściwości zdefiniowane ręcznie lub generowane na podstawie wyrażeń. Umożliwia to zaawansowane analizy i wizualizację ich wyników – np. kolorystyczną prezentację ilości osób w pomieszczeniu wyliczoną na podstawie powierzchni pomieszczenia i jego rodzaju.

Definicja wariantu graficznego

W poniższym przykładzie przedstawiony został wariant graficzny prezentujący różne grubości ścian w projekcie.

Rys. 2. Przykładowy wariant kolorujący ściany w zależności od grubości. Menu wyboru i ikona konfiguracji wariantów graficznych (1)

Po utworzeni nowego wariantu graficznego dodajemy reguły zastąpień grafiki poprzez wybór gotowych z listy lub dodanie nowej reguły. Utwórzmy regułę zastąpienia grafiki, która spowoduje ustawienie wszystkich wypełnień na puste a ich tła na przeźroczyste.

Rys. 3. Definicja reguły usuwającej wypełnienia z widoku – opisy w tekście.

Tworzymy regułę o nazwie Puste wypełnienia która będzie wyglądała w następujący sposób (numery na rys. nr 3):

  1. Regułą będzie dotyczyła wszystkich elementów w modelu.
  2. Niezależnie od aktualnych ustawień wypełnienie zostanie zmienione na puste.
  3. Tło wypełnienia zostanie zmienione na przeźroczyste.
  4. Zmiany te będą dotyczyły wszystkich kategorii wypełnień – czyli nie tylko wypełnienia przekrojowe, ale również kryjące zostaną zamienione na puste i przeźroczyste.
  5. Dotykowo ustawienie rodzaju wykończenia na Powietrze spowoduje, że elementy te będą przeźroczyste w widoku 3D.

Rys. 4. Definicja reguły kolorujące grube ściany na czerwono – opisy w tekście.

Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie reguły zastąpienia grafiki dla ścian o grubości większej niż 15 cm. (numery na rys. nr 4):

  1. Reguła będzie dotyczyła ścian o grubości większej niż 15 cm.
  2. Wypełnienia wybranych ścian zostanie ustawione na pełne.
  3. Kolor pióra wypełnienia został ustawiony na czerwony.
  4. Powyższe zmiany będą dotyczyły tylko wypełnień przekrojowych.
  5. Wykończenia wybranych ścian zostało również ustawione na kolor czerwony.

Podobnie skonfigurowana została regułą zastąpień grafiki dla ścian o grubości mniejszej lub równej 15 cm. W odróżnieniu od poprzedniej reguły kolor na rzucie i w widoku 3D został ustawiony na niebieski.

W wariancie graficznym reguły zastąpień grafiki wykonywane są od dołu co wymaga ich odpowiedniego ustawienia tak jak na rysunku.

Rys. 5. Kolejność wykonywania reguł w wariancie graficznym.

Warianty graficzne to potężne narzędzie w przygotowaniu i zarządzaniu dokumentacją projektową. W standardowym szablonie projektu w wersji polskiej programu ARCHICAD zdefiniowane zostały podstawowe warianty wykorzystywane na różnych etapach pracy takie jako widok koncepcyjny, budowalny i wykonawczy oraz przykładowe analizy takie jak elementy konstrukcyjne i analiza wartości odporności pożarowej elementów. Dzięki zastosowaniu wariantów graficznych współpraca BIM i koordynacja BIM mogą również przebiegać sprawniej i efektywniej.

Na poniższych przykładach przedstawione zostały przykładowe warianty graficzne.

Rys. 6. Różne możliwości zmiany wyglądu widoku kondygnacji. Widok koncepcyjny (1), kolorowy widok koncepcyjny (2), ochrona przeciwpożarowa (3), schemat konstrukcji (4)

Rys. 7. Wariant graficzny Schemat konstrukcji w widoku kondygnacji i 3D.

Zastosowanie połączenia BCF z usługami przechowywania i zarządzania uwagami do projektu jest jedną z ciekawszych i skuteczniejszych metod ich współdzielenia. Dzięki takim rozwiązaniom jak BIMcollab współpraca BIM możliwa jest niezależnie od wykorzystywanej platformy z uwagi na możliwość zastosowania wielu różnych Menadżerów BCF. Użytkownicy takich platform jak np. Revit mogą również zapisać model w formacie IFC, przeanalizować go w Solibi Office i przekazywać uwagi o znalezionych błędach bezpośrednio do wykorzystywanego programu w formacie notatki BCF.