Skip to main content

A-Akademia | Wyniki konkursu: Jadalne Śródmieście

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do galerii prac konkursowych zrealizowanych podczas 48h przez uczestników A3 A-Akademia | Jesień 2020.

Tematem konkursu był projekt lub system umożliwiający uprawę jadalnych roślin w warszawskim Śródmieściu wskazując przykładowe lokalizacje.

Powierzchnia: dowolna, ale adekwatna do zadania
Materiały: surowce odnawialne
Lokalizacja: Śródmieście w Warszawie, jedno lub wiele miejsc

1 nagroda

Zwycięska praca: NAKARMMY ROŚLINY

Opieka nad roślinami skłania ludzi do integracji, a przebywanie wśród zieleni poprawia zdrowie i samopoczucie. Rośliny w mieście wymagają jednak szczególnej ochrony i troski. Aby rośliny mogły odżywiać człowieka, człowiek powinien również odżywiać rośliny.
Do stworzenia tej relacji potrzebna jest architektura. Nasz projekt to system hydroponiki z roślinami oczyszczającymi powietrze, umieszczany przy budynkach mieszkalnych. Ten rodzaj uprawy wymaga wyłącznie wody, nawozu i nadzoru lokalnej społeczności.
Rdzeniem projektu jest zbiornik na wodę opadową, która w Polsce jest niewykorzystywanym zasobem. Na zewnątrz kubiku można dodawać elementy systemu nawadniania, dzięki czemu użytkownicy oddziałują na otoczenie.

Autorzy: Alicja Jarochowska, Mary Stolarczyk, Agata Kobus, Edyta Kaszuba, Filip Starzomski

ŁĄCZYĆ DZIELĄC

Problem opustoszenia dotyka wielu warszawskich osiedli. Brak podmiotowości i przeskalowanie terenu jest przyczyną zaniku aktywności, wywołany uczuciem niepokoju i brakiem więzi z miejscem. Projekt rozwiązuje problem skali przy użyciu narzędzi, które poza aspektem estetycznym, mają za zadanie budować wspólnotę między użytkownikami.

Autorzy: Piotrek, Kinga, Dominika, Julia P., Julia D.

OBIOGÓWKA

SYSTEM WSPÓŁPRACY OSIEDLA Z GOSPODARSTWEM ROLNYM

Jesteśmy bliscy katastrofie klimatycznej, lasy przekształcamy w miasta, a zieleń na parkingi. Rozumiemy , że wszystko co jemy wpływa na nasze zdrowie i funkcjonowanie. Niestety uprawianie jadalnych roślin ,ze względu na zanieczyszczone powietrze może mieć negatywny skutek.

Każdy z nas wytwarza około 26 kg śmieci biodegradowalnych w ciągu roku. Tylko 8% z nich jest kompostowana. Komposty naturalne zastępują nawozy produkowane chemiczne. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na terenie nieruchomości. Dlatego stworzyliśmy wspólny system kompostowania odpadów dla śródmiejskich kamienic. Odpady biologiczne są przetwarzane na kompost na terenie osiedla, a następnie przewożone do rolników w okolicach miasta. Kompost który przekazujemy powraca do nas w postaci wysokiej jakości produktów. Praca projektu cyklicznie powtarza się, a materiał organiczny zostaje w obiegu.

Autorzy: Maria Kuryłowicz, Jeremi Dziedziejko, Zosia Stępka, Anna Borkowska, Zuzia Bednarska

WEGETACJA

Czekanie można podzielić na krótkotrwałe — te powiązanie z naszą codziennością — oraz długotrwałe obejmujące dni, miesiące i lata, do których pierwotnie określenia służyła nam przyroda.
Róg Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej jest dla nas miejscem powiązanym z czekaniem. Spotykają się tam różne klasy zawodowe, społeczne i kulturowe: kierowcy-dostarczyciele Uber Eats, taksówkarze, pracownicy korporacji oraz osoby oczekujące na autobus, taksówkę, czy na spóźnionych znajomych. To miejsce zawsze gromadzi ludzi, aczkolwiek współcześnie osoby te nie wykraczają zwykle poza świat swoich telefonów.
Chcemy wprowadzić formę, która pozwoli nie tylko zintegrować grupę obecnych tam osób, ale także zwrócić ich uwagę na upływ czasu i dzisiejszy pęd w kontraście do spokojnego wzrostu roślin. Ponadto wielu użytkowników skrzyżowania pojawia się na nim cyklicznie, co wprowadza możliwości doświadczania przyrody regularnie.
Mobilne sześciany z ziemią, nasionami i podstawowymi narzędziami, które posłużą do uprawy własnych roślin, pozwolą osobom tam zgromadzonym stworzyć sobie własną, spokojną i adaptowalną do sytuacji przestrzeń. Zmieni ona czekanie w odpoczynek przy naturze i spotkanie z ludźmi oraz pozwoli na refleksje na temat upływającego czasu i celu wegetacji.

Autorzy: Michał, Asia, Marek, Oliwia, Natalia