PREZENTACJE

BIM
Witold Szymanik, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

BIM STANDARDY NA ŚWIECIE
Miklós Szövényi-Lux, GRAPHISOFT

BIM 5D, ZMIANA W PARADYGMACIE! OPEN BIM
I JEGO ZALETY DLA BRANŻY
António Ruivo Meireles, NDBIM VIRTUAL BUILDING

‘I’ – EKSTREMALNE WYZWANIE. BEP, PRZEPŁYW PRACY, KOORDYNACJA, WYSZUKIWANIE KOLIZJI, CHMURA, SPRAWDZANIE MODELU, OBLICZENIA, KOSZT, CZAS – NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU ŻŁOBKA W KROŚNIE
Maciej Dejer, M.A.D. ENGINEERS

EUROPEJSKI SEKTOR PUBLICZNY WYMAGA SEKTORA BUDOWLANEGO NAJWYŻSZEJ KLASY
Dr Ilka May, ARUP

IDEA OPEN BIM W PRAKTYCE
Ákos Rechtorisz, GRAPHISOFT

STRATEGIA ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI
O BUDYNKACH I INFRASTRUKTURZE
Paweł Wierzowiecki, Paweł Łaguna, GRAPH’IT STDIO

PIERWSZY WĘGIERSKI PROJEKT OPEN BIM
David Petri, KÖZTI Architects & Engineers

CYKL ŻYCIA PRODUKTU W ROZUMIENIU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH USTALONY W OPARCIU
O TECHNOLOGIĘ BIM
Marta Kittel, TRAPLE KONARSKI PODRECKI I WSPÓLNICY

BIM
Witold Szymanik, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

BIM STANDARDS IN THE WORLD 
Miklós Szövényi-Lux, GRAPHISOFT

BIM 5D, A CHANGE IN THE ACTUAL PARADIGM! OPEN BIM AND ITS BENEFITS FOR THE INDUSTRY
António Ruivo Meireles, NDBIM VIRTUAL BUILDING

‘I’ – EXTREME CHALLENGE. BEP, WORKFLOW, COORDINATION, CLASH DETECTION, CLOUD, MODEL CHECKING, CALCULATIONS, COST, TIME – NURSERY IN KROSNO PROJECT 
Maciej Dejer, M.A.D. ENGINEERS

EUROPEAN PUBLIC SECTOR AIMS FOR WORLD-CLASS CONSTRUCTION SECTOR
Dr Ilka May, ARUP

OPEN BIM IN PRACTICE
Ákos Rechtorisz, GRAPHISOFT

THE STRATEGY OF MANAGING INFORMATION ON BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE
Paweł Wierzowiecki, Paweł Łaguna, GRAPH’IT STDIO

FIRST HUNGARIAN OPEN BIM PROJECT
David Petri, KÖZTI Architects & Engineers