PREZENTACJE

BIM
Witold Szymanik, WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Podróż do Digital Built Britain, wnioski z brytyjskiego programu BIM
Stefan Mordue, Digital Built Britain

OPEN BIM
Tamás György Erős, GRAPHISOFT 

Przedmiarowanie w technologii BIM vs przedmiarowanie metodą tradycyjną
Katarzyna Orlińska-Dejer, DATACOMP

Projekty stymulowane informacjami w pracowni BIG
Jesper Boye Andersen, BIG – BJARKE INGELS GROUP 

BIM w Hochtief Polska
Leszek Włochyński, HOCHTIEF POLSKA

Zastosowanie BIM w zamówieniach publicznych w Polsce
Grzegorz Rosik, MIASTOPROJEKT WROCŁAW 

BIM w praktyce – studium projektu TRIPLA firmy YIT
Janne Salin \ YIT

BIM w Czechach
Petr Matyáš \ DI5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI

Szeroki obszar BIM
Paul Tunstall, HLM

The journey towards a Digital Built Britain: lessons learned from the UK BIM programme
Stefan Mordue, DIGITAL BUILT BRITAIN

OPEN BIM
Tamás György Erős, GRAPHISOFT 

BOQ – BIM vs traditional methods
Katarzyna Orlińska-Dejer, DATACOMP

Information Driven Design at BIG
Jesper Boye Andersen \ BIG – BJARKE INGELS GROUP

BIM in Hochtief Polska
Leszek Włochyński \ HOCHTIEF POLSKA

BIM in Polish public procurement
Grzegorz Rosik, MIASTOPROJEKT WROCŁAW

Case TRIPLA by YIT, BIM in practice
Janne Salin, YIT

BIM in the Czech Republic
Petr Matyáš \ DI5 ARCHITEKTI INŽENÝŘI

Wide Area BIM
Paul Tunstall \ HLM

Publikacja jest dostępna wyłącznie dla uczestników konferencji NOWE OBLICZE BIM (Warszawa 7 listopada 2017 r) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. Zezwala się na publikowanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów jako właścicieli praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/