Hurley Palmer Flatt poddaje Principal Place cyfrowej rewolucji

Wyzwanie

Hurley Palmer Flatt, interdyscyplinarna firma inżynierska z siedzibą w Wielkiej Brytanii, założona w 1968 roku, rozpoczęła niedawno budowę nowej, wysokiej klasy inwestycji mieszkaniowej o nazwie Principal Place na granicy Londynu i Hackney. Inwestycja ta, będąca jedną z najwyższych konstrukcji w centrum Londynu, składa się z nawet 175-metrowych wież oferujących niemal 300 nowych mieszkań. Biorąc pod uwagę złożoność projektu, Hurley Palmer Flatt potrzebowało poprawić dokładność i jakość przeglądów projektów, sprawdzania zgodności dokumentacji i metod współpracy, eliminując jednocześnie czasochłonne procesy z wykorzystaniem plików DWG i kosztownych programów CAD.

Rozwiązanie

Hurley Palmer Flatt zdecydowało się włączyć do projektu cyfrową strategię realizacji projektów, koncentrującą się na wykorzystaniu Bluebeam® Revu®®, innowacyjnego, opartego na rozwiązaniach chmurowych oprogramowania do poprawy efektywności prowadzenia projektów i współpracy, które wyznacza standardy wydajności dla prawie dwóch milionów specjalistów w dziedzinie projektowania i budownictwa na całym świecie.

Korzyści

  • Cyfrowe przeglądy projektów w czasie rzeczywistym pozwoliły zaoszczędzić średnio sześć godzin roboczych na każdy przegląd projektu, powodując czterocyfrowe oszczędności na każdym tego typu spotkaniu.
  • Zdjęcia potwierdzające prowadzone prace są teraz osadzone bezpośrednio w Revu obok planów i harmonogramów projektu, zapewniając bezpośrednie powiązanie między tym, co było fizycznie widziane na miejscu budowy, a tym, co jest w dokumentach projektowych dla danego etapu.
  • Pliki PDF Revu mogą być mierzone, skalowane i kalibrowane, co eliminuje potrzebę wykorzystywania potężnych plików DWG i dedykowanych im programów CAD. W rezultacie, pliki PDF zawierają więcej informacji, są dokładniejsze i bardziej czytelne, zarówno w terenie jak i w biurze.
  • Hurley Palmer Flatt korzysta z Revu do tworzenia nowoczesnego, wolnego od papieru, ekologicznego biura, przyciągając nowe talenty do firmy.

"Bluebeam, jako oprogramowanie, działa o wiele lepiej niż niektóre podobne rozwiązania, których używałem do tych samych zadań. Do tego stopnia, że ta nazwa stała się synonimem dla wspólnego działania lub wspólnego procesu projektowania w biurze."

Jairo Jaramillo, Senio Mechanical Engineer, Hurley Palmer Flatt

Wdrażanie Revu

Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii, interdyscyplinarna firma inżynieryjna Hurley Palmer Flatt, znakomicie rozumie znaczenie efektywnej realizacji projektów nie bez powodu; stoi za nią ponad pięćdziesiąt lat doświadczenia w konkurencyjnym świecie budownictwa. Nic więc dziwnego, że w czasach coraz szybciej zmieniającej się branży, firma Hurley Palmer Flatt stale koncentruje się na innowacyjności i efektywności. Kroki podejmowane w kierunku cyfrowej realizacji projektów bez użycia papieru, utrzymuje ją w czołówce rewolucji, poprawiając wydajność i przyciągając nowe talenty. Jednym z narzędzi pomagających firmie Hurley Palmer Flatt w osiągnięciu tych celów jest Bluebeam Revu, oparte na chmurze, dostępne zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych, rozwiązanie do realizacji projektów bez użycia papieru, które poprawia wydajność projektów i współpracę w całym cyklu życia projektu. Firma wdrożyła Revu na Principal Place, wznoszącym się na wysokość 50 pięter wieżowcu mieszkalnym w londyńskiej dzielnicy Shoreditch. "On faktycznie ewoluował", mówi o projekcie Jairo Jaramillo. "Do zespołu dołączyłem około pięć lat temu jako inżynier, pracując pod okiem dwóch innych specjalistów. Wtedy przyszedł czas na prawdziwe wyzwanie, skoncentrowanie się na tworzeniu rysunków i wykonywaniu projektów systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dla wszystkich mieszkań w budynkach. Każde mieszkanie posiada te trzy sytemu, a dochodzą jeszcze wszystkie systemy na kondygnacjach podziemnych. Jestem pierwszą osobą, która zajmuje się wszelkimi kwestiami projektowymi i z którą kontaktują się wykonawcy. Ponieważ obecnie systemy są realizowane przez podwykonawców, wszelkie odstępstwa od naszego pierwotnego projektu muszą być przez nas dokładnie rozpatrywane i akceptowane". Pod kierownictwem Paula Flatta, prezesa całej grupy i dyrektora generalnego Hurley Palmer Flatt, Jaramillo i jego zespół podjęli decyzje, że projekt Principal Place musi być projektem cyfrowym, a współpraca na papierze nie wchodzi w grę. Hurley Palmer Flatt wdrożył Revu, aby usprawnić swoje procesy i przepływy informacji.

Poprawa efektywności w przeglądzie projektów

"Wraz z wprowadzeniem Bluebeam udało nam się sprawić, że jakość dokumentacji, którą produkowaliśmy, była na tyle satysfakcjonująca, że przy dwóch okazjach, kiedy zajmowaliśmy się mniej formalnymi sprawami, mogliśmy je zwyczajnie od razu wysyłać", mówi Jaramillo. "Byliśmy w stanie otrzymać zestaw rysunków i nie musieć ich uruchamiać za pomocą programów 2D CAD, a zamiast tego po prostu je wydać. Ten fakt, w sytuacji, gdy nad tematem pracowały 2 lub 3 osoby, zaoszczędziło za każdym razem po kilka godzin pracy każdego z nas. Oszczędność była na pewno czterocyfrowa." Taki przebieg pracy stał się obecnie preferowanym w firmie. "Wcześniej korzystaliśmy z programu o nazwie Visio, a w całym budynku tworzyliśmy rysunki 2D poszczególnych kondygnacji. W rezultacie, patrzyliśmy na mieszkanie i na to, gdzie znajdą się projektowane instalacje rurowe czy urządzenia klimatyzacyjne w przestrzeni 2D. Dokładność bardzo na tym cierpiała. Następnie musieliśmy przekonwertować je do plików PDF po to, aby wysłać je jako poprawki do naszego zespołu CAD, aby je uporządkowali i wysyłali do klienta. Jak widać, było tam wiele kroków." Funkcja Bluebeam Studio w aplikacji Revu umożliwia zespołowi Jaramillo oznaczanie rysunków 2D i modeli 3D oraz udostępnianie ich w czasie rzeczywistym zarówno w biurze, jak i w terenie za pomocą cyfrowych plików PDF. "Bluebeam Revu zmniejszyło liczbę kroków i było ogromnie pomocne w zakresie zwiększania wydajności", dodaje Jaramillo.

""Pozwoliło mi to reagować o wiele szybciej, z dużo większą dokładnością, konsekwencją i precyzją. Przejrzystość, z jaką Bluebeam pozwala mi komunikować się z resztą zespołu projektowego, jest fantastyczna".

Jairo Jaramillo, Senio Mechanical Engineer, Hurley Palmer Flatt

Pratik Pratel z firmy Bluebeam prowadzi szkolenie w głównym biurze Hurley Palmer Flat.

Dążenie do dokładności

Łatwe do zaadoptowania i skalowania funkcje oraz narzędzia branżowe w Revu pozwoliły Jaramillo rozszerzyć wykorzystanie rozwiązań cyfrowych na inne krytyczne dla biznesu procesy. "Naszą zasadniczą pracą jest koordynacja przestrzenna elementów. Tak więc, to co pozwala mi zrobić Bluebeam. Wykonywanie kompletnych obliczeń powierzchni: powierzchni, odległości, prześwitów, itp. To jest nasz chleb powszedni. I tak naprawdę nie byłem w stanie tego zrobić, dopóki nie zacząłem używać Bluebeam. Nie muszę już otwierać plików DWG, bo z Bluebeam mogę wszystko dokładnie sprawdzić i skalibrować", mówi Jaramillo. "Bluebeam bardzo nam pomogło w zwiększaniu dokładności z jaką pracujemy." Od czasu wdrożenia Revu w firmie nastąpiła również znacząca poprawa w zakresie kontroli zgodności. "Bluebeam jest dla nas szczególnie przydatny, gdy przychodzimy na nadzory, ponieważ gdy robimy zdjęcia w celu udokumentowania zgodności, po powrocie do biura możemy je osadzić w planach i harmonogramach projektu. Oznacza to, że mamy bezpośrednie powiązanie między tym, co fizycznie widzieliśmy na miejscu, a tym, co było zaplanowane. Jest to dla nas kluczowe przy nadzorowaniu prac", wyjaśnia Lucy Rees, Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju. Oprócz tego bezpośredniego łącza, wszystkie informacje zawarte w dokumentach znajdują się teraz w jednym miejscu w Revu. Dzięki temu łatwiej je znaleźć w porównaniu do dawnych sposobów pracy i komunikacji. Zamiast mieć wiele różnych dokumentów w różnych miejscach, mamy je zebrane w jednym miejscu, gdzie możemy je wszystkie łatwo oglądać." - wyjaśnia Rees.

""Jest to szczególnie przydatne, na przykład, na etapie projektowania, kiedy pracujemy z architektami czy inżynierami i możemy po prostu dodawać nasze komentarze cyfrowo w pliku PDF i natychmiast je do nich wysłać, zamiast drukować, a następnie je skanować i wysyłać w tą i z powrotem".

Lucy Rees, Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, Hurley Palmer Flatt

Przeniesienie plików PDF w wolną od papieru przyszłość

Hurley Palmer Flatt wskazuje na możliwości wykorzystania plików PDF w Revu jako klucz do wyeliminowania papieru z obiegu dokumentacji. Dyrektor zarządzający firmy, Paul Flatt, wierzy, że nadszedł czas dla firm takich jak jego, aby skorzystać z przestrzeni cyfrowej. "Budynki stały się cyfrowym zasobem. Tak więc, wraz z ewolucją metodyki BIM, dokumentacja staje się cyfrowym zasobem danych. Dziś projektujemy w 3D. Tworzymy te cyfrowe zasoby. Ten składnik będzie ewoluować, i wierzę, że jego następne miejsce docelowe jest tam, gdzie zaczniemy dostrzegać pełny potencjał informacji, które rzeczywiście tworzą ten cyfrowy składnik zasobów; to tagowanie informacji". Po użyciu Revu i wykorzystaniu jego funkcji w projekcie Principal Place, Jaramillo w pełni się zgadza. "PDF jest rozpoznawalnym i powszechnym formatem pliku elektronicznego. Więc Bluebeam pozwala mi manipulować wszystkim, zaczynając od oznaczania go i natychmiastowego wysłania go do reszty zespołu projektowego." Wszechstronność cyfrowych plików PDF w Revu pomogła Hurley Palmer Flatt osiągnąć swoje cele w zakresie poprawy jakości i wydajności projektu. "Zaprojektowaliśmy przepływy informacji pod kątem tego co robimy; naszych rysunków i specyfikacji", mówi Flatt. "Myślę, że mamy wokół siebie też wiele innych elementów: zarządzanie projektami, programami, zasobami i zarządzanie komercjalizacją. Ostatecznie, Twój produkt musi być zaprojektowany. Aby to zrobić, potrzebujesz odpowiednich narzędzi. Narzędzia takie jak Bluebeam są kluczowe, jeśli chcemy iść naprzód".

W ramach projektu Principal Place powstaną wieżowce o wysokości nawet 175 metrów.

Zaangażowanie firmy Hurley Palmer Flatt w cyfrowy rozwój branży poprzez elektroniczne dostarczanie dokumentacji to również sposób pozyskania najnowszych talentów w dziedzinie inżynierii i budownictwa. "Myślę, że chodzi o przełamanie utartego sposobu postrzegania inżynierii, a szczególnie bycia na budowie, jako rodzaju ciężkiej pracy fizycznej. To wszystko jest oczywiście ciężką pracą, ale mamy teraz wiele najnowszych technologii, które pomagają nam w tych procesach. Możemy pracować w ruchu", mówi Rees. Flatt powołuje się na synergię między przemysłem a rozwiązaniami cyfrowymi oraz na własne programy rozwojowe jako na klucz do przyszłości firmy. "Mamy własny program dla absolwentów, Gates. Nasz program odnosi sukcesy w pozyskiwaniu nowych pracowników. Wiele z tych nowych i młodych talentów, które pojawiają się w firmie, jest już przyzwyczajonych do tego cyfrowego sposobu pracy", zgadza się Rees. "Uczniowie przychodzą i oczekują, że będą pracować w technologii cyfrowej. Chcą używać metodyki BIM, Bluebeam i chcą odejść od pracy w biurze zależnym od papieru. To naprawdę pomaga firmie osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. A także pomaga w cyfrowej rewolucji w Hurley Palmer Flatt."

""Bluebeam Revu zmienił sposób, w jaki pracowałem przez ostatnie dwa i pół roku. Dosłownie chciałbym, żeby pojawił się wcześniej. To świetny program, działa trochę jak mój długopis i papier. To elektroniczne uhonorowanie tych instrumentów. Instrumentów które pomagają mi bardzo szybko reagować na wszelkie pojawiające się problemy projektowe."

Jairo Jaramillo, Senio Mechanical Engineer, Hurley Palmer Flatt

Źródło: bluebeam.com

Pobierz 30-dniową wersję testową Revu

Odkryj co sprawia, że ponad 1,9 miliona użytkowników na całym świecie ufa Revu dzięki czemu ich zespoły mogą zrobić więcej, razem.

POBIERZ TERAZ!

Jesteś już użytkownikiem Revu?
Skontaktuj się z nami i zaktualizuj swój program do Revu 20!

Skontakuj się z nami!

Dane kontaktowe

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Biuro handlowe:
ul. Brukselska 44 lok.2, 03-973 Warszawa

tel. +48 22 617 68 38; +48 22 616 07 65
fax +48 22 616 07 74

e-mail: bluebeam@wsc.pl
www.wsc.pl/bluebeam
www.wsc.pl

Dane rejestrowe

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

KRS: 0000194627
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 62.100 zł opłacony w całości.

NIP: 521-012-44-55
REGON: 012072088
EU tax registration number: PL5210124455

Konto bankowe PLN (płatności krajowe):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
nr rachunku: 24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Konto bankowe EUR (płatności zagraniczne):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
POLAND SWIFT (BIC) CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL57109028510000000144713385