Skanska wdraża Bluebeam Revu w ramach swojego największego dotychczas projektu – New Karolinska Solna w Sztokholmie.

O projekcie

Skanska, jedna z największych na świecie międzynarodowych grup budowlanych i deweloperskich, pracuje nad różnymi projektami komercyjnymi, mieszkaniowymi i publiczno-prywatnymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Obecnie Skanska realizuje swój największy jak dotąd projekt – wart 14 mld SEK (2 mld USD), o powierzchni 320 tys. metrów kwadratowych New Karolinska Solna (NKS) w Sztokholmie. Ten ogromny szpital, wielkości 24 średniej wielkości wieżowców, składa się z siedmiu etapów, z których każdy budowany jest jednocześnie. W celu ukończenia projektu, w szczytowym momencie budowy, Skanska będzie koordynowała blisko 2000 pracowników, a do czasu ukończenia obiektu w 2017 roku zespół wygeneruje ponad 40 000 rysunków.

Wyzwanie

W związku z niespotykaną dotąd liczbą rysunków i ilością informacji, Skanska potrzebowała skutecznego sposobu porządkowania informacji o projekcie na wszystkich jego etapach. Podczas gdy tradycyjny przebieg prac budowlanych bazuje na papierze, w przypadku tego projektu praktycznie niemożliwe byłoby korzystanie z ciągle aktualizowanych wydruków w rozsądnych ramach czasowych, a przeszukiwanie stosów wydrukowanych rysunków spowodowałoby nadmierne opóźnienia. Zamiast tego, Skanska postanowiła znaleźć rozwiązanie spełniające poniższe wymagania:

  • Cyfrowe zarządzanie rysunkami i dokumentami oraz umożliwienie członkom zespołu szybkiego dostępu do informacji.
  • Cyfrowa adnotacja rysunków ze standardowymi dla firmy znacznikami i natychmiastowe udostępnianie informacji zwrotnej.
  • Łatwe dostarczanie dokumentacji na budowę, bez konieczności jej drukowania.

Po dokonaniu oceny wielu rozwiązań, Skanska wdrożyła Bluebeam Revu. Oparte na formacie PDF rozwiązanie do oznaczania i współpracy dla specjalistów wszystkich branż, na wszystkich etapach projektu. Po wykorzystaniu Revu do zarządzania komunikacją w kilku innych projektach na całym świecie, Skanska była przekonana, że technologia hiperłączy i adnotacji plików PDF w Revu może być skalowana w celu zaspokojenia ogromnych potrzeb dokumentacyjnych projektu NKS.

Rozwiązanie

Revu miało znaczący wpływ na sposób, w jaki zespół projektowy NKS zarządzał informacjami. Revu, w szczególności, pomogło zespołowi w organizowaniu i łączeniu powiązanych informacji znajdujących się w ich systemie SharePoint. Po pierwsze, zespół kontrolujący dokumentację projektu automatycznie przeszukiwał pliki PDF, dzięki czemu możliwe było natychmiastowe zidentyfikowanie wszystkich przypadków konkretnych odniesień pomiędzy rysunkami. Te informacje były automatycznie łączone z powiązanymi z nimi dokumentami. Gdy wykonawca na placu budowy musi sprawdzić odnośniki, zamiast zapamiętać numer rysunków i przeszukiwać dokumentację, po prostu klika w hiperłącze i odpowiedni dokument otwiera się automatycznie. W rezultacie, odpowiedzi na pytania pojawiające się na placu budowy uzyskiwano dzięki kilku kliknięciom. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowych komentarzy, wykonawcy dodawali adnotacje w plikach PDF z konfigurowalnymi, standardowymi dla branży adnotacjami zawierającymi tekst, podkreślenia, kształty, symbole CAD, chmury uwag czy dodatkowymi pomiarami wykonywanymi bezpośrednio na bazie dokumentacji projektowej. Dzięki cyfrowym adnotacjom w plikach PDF, pytania projektowe i informacje zwrotne, były dostępne natychmiast po ponownym zaktualizowaniu pliku PDF w systemie SharePoint. Pracując w terenie zespół projektowy NKS wykorzystywał różne funkcje Revu, aby współpracować z zespołem projektowym pracującym z biura w przeprowadzaniu kontroli pomieszczeń w czasie rzeczywistym. Wszystkie 8 tysięcy pokoi w szpitalu posiada podwójne ściany, a Skanska musiała upewnić się, czy wszystkie specjalistyczne prace MEP - w tym instalacje eklektyczne i skomplikowane systemy sanitarne - zostały ukończone przed zamurowaniem ścian. W tym celu Skanska stworzyła niestandardowe symbole z nazwami podwykonawców i zapisała je w palecie narzędzi Revu - wyjątkowej funkcji umożliwiającej przechowywanie często używanych znaczników i udostępnianie ich innym użytkownikom. Następnie Skanska wykorzystała je wszystkie z pomocą Bluebeam Studio, zintegrowanego rozwiązania chmurowego Revu, które umożliwia użytkownikom przechowywanie plików online i współpracę z innymi użytkownikami na jednej kopii PDF w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu specjalistycznych prac, podwykonawcy otwierali z poziomu zainstalowanej na iPadzie aplikacji dokumenty umieszczone w Bluebeam Studio, nawigowali się do konkretnego pomieszczenia, które właśnie ukończyli, i umieszczają stosowne informacje, aby wskazać, że ich praca została ukończona. Ponieważ adnotacje te są umieszczane we współdzielonym pliku PDF, kierownicy projektów mogą natychmiast zobaczyć, kiedy praca jest zakończona, co pozwala im szybciej koordynować budowę kolejnych elementów projektu. Wreszcie, dzięki wykorzystaniu Revu, Skanska wyeliminowała konieczność tworzenia kopii dokumentów do kontroli pomieszczeń, oszczędzając w ten sposób swojemu zespołowi zarządzania dodatkowymi 20 tysiącami wydrukowanych arkuszy papieru.

"Przez lata Skanska widziała, jak Revu przynosi imponujące rezultaty w projektach na całym świecie, ale to, co widzimy na NKS, udowadnia, że Revu jest łatwo skalowalne, dzięki czemu nawet największe i najbardziej wymagające pod kątem dokumentacji projekty stają się cyfrowe."

Swaroop Kadur, Starszy Inżynier Projektu w NKS

Wynik końcowy

Revu miało ogromny wpływ na projekt NKS. Jak mówi Swaroop Kadur, Starszy Inżynier Projektu NKS, "przez lata Skanska widziała, jak Revu przynosi imponujące rezultaty w projektach na całym świecie, ale to, co widzimy na NKS, udowadnia, że Revu jest łatwo skalowalne, dzięki czemu nawet największe i najbardziej wymagające pod kątem dokumentacji projekty stają się cyfrowe". "Biorąc pod uwagę, że projekt ten zawiera dziesiątki tysięcy rysunków i dokumentów, Revu dokonało czegoś co wydawało się niemożliwe, konsekwentnie umożliwiając naszym wykonawcom znalezienie potrzebnych informacji w ciągu zaledwie kilku minut".

Źródło: bluebeam.com, skanska.com

Pobierz 30-dniową wersję testową Revu

Odkryj co sprawia, że ponad 1,9 miliona użytkowników na całym świecie ufa Revu dzięki czemu ich zespoły mogą zrobić więcej, razem.

POBIERZ TERAZ!

Jesteś już użytkownikiem Revu?
Skontaktuj się z nami i zaktualizuj swój program do Revu 20!

Skontakuj się z nami!

Dane kontaktowe

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Biuro handlowe:
ul. Brukselska 44 lok.2, 03-973 Warszawa

tel. +48 22 617 68 38; +48 22 616 07 65
fax +48 22 616 07 74

e-mail: bluebeam@wsc.pl
www.wsc.pl/bluebeam
www.wsc.pl

Dane rejestrowe

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

KRS: 0000194627
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 62.100 zł opłacony w całości.

NIP: 521-012-44-55
REGON: 012072088
EU tax registration number: PL5210124455

Konto bankowe PLN (płatności krajowe):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
nr rachunku: 24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Konto bankowe EUR (płatności zagraniczne):
Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,
POLAND SWIFT (BIC) CODE: WBKPPLPP
IBAN: PL57109028510000000144713385