Wyniki 3 edycji Konkursu DYPLOM Z ARCHICADEM!

Nadesłanych zostało 238 prac, do obejrzenia było około 1500 plansz, w sumie 19 GB danych!

Jury konkursowe przy ocenie zgłoszonych projektów kierowało się przede wszystkim ich walorami architektonicznymi i urbanistycznymi. Sposób wykorzystania możliwości programu Archicad firmy GRAPHISOFT, kreatywność w graficznym wykorzystaniu możliwości programów Archicad i Artlantis oraz wykorzystanie możliwości technologii BIM programu Archicad firmy GRAPHISOFT były kryteriami dodatkowymi.

DYPLOMY MAGISTERSKIEDYPLOMY INŻYNIERSKIE

Kategoria: Dyplomy magisterskie

I NAGRODA

Jakub Tajer

„CZAHARY – CENTRUM DYDAKTYCZNE POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO”
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz
Politechnika Gdańska

OPINIA KOMISJI: Nagrodę przyznano za wrażliwe i poetyckie kształtowanie rozwiązań bryłowych, materiałowych oraz za stworzenie wnętrz zdradzających dojrzałość twórczą autora. Projekt zawiera spójną koncepcje, która subtelnie współgra z wybraną lokalizacją, a mianowicie Poleskim Parkiem Narodowym, Na specjalną pochwałę zasługuje rozważny dobór zastosowanych materiałów (drewno, słoma), doskonale wpisujących się w naturalny charakter parku, integrując się z już istniejącym ekosystemem oraz lokalną zabudową.

II NAGRODA

Patrycja Czechowska

„FORMA WARTOŚCI. KONCEPCJA KONKURSOWA AMBASADY REPUBLIKI CZESKIEJ W ADDIS ABEBIE”
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Cebrat
Politechnika Wrocławska

OPINIA KOMISJI: Nagrodę przyznano za interesujące i powściągliwe zbudowanie funkcji ambasady oraz intrygującą ingerencję w istniejącą zabudowę. Całość została ukształtowana w taki sposób, by użytkownicy mogli doświadczać spotkania z dwoma odrębnymi kulturami. Stworzona koncepcja ewidentnie pokazuje zdolności autora, które pozwalają zapanować nad projektowaną przestrzenią. Dodatkowym plusem jest zastosowanie mieszanych technik tj. zarówno modelu komputerowego jak i makiety, które podkreślają konceptualny charakter pracy.

III NAGRODA

Karolina Jankowska

„BASTION MIŚ NA DOLNYM MIEŚCIE W GDAŃSKU JAKO MIEJSCE DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH. PROJEKT NOWEJ SZKOŁY RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO BAZUJĄCEJ NA IDEI UPCYCLINGU”
Promotor: dr Inż. arch. Agnieszka Błażko
Politechnika Gdańska

OPINIA KOMISJI: Nagrodę przyznano za śmiałość w stosowanych rozwiązaniach oraz za propagowanie idei upcyklingu, która pozwala na wtórne użycie materiałów. Postanowiono więc docenić dojrzałe i odpowiedzialne podejście autorki do problemu degradacji środowiska, które wynika z działalności człowieka.

Wyróżnienia

1. Michał Krajewski

„HOSPICJUM W OTWOCKU – ROLA NATURY W LECZENIU PALIATYWNYM”
Promotor: dr Inż. arch. Maciej Czarnecki
Politechnika Warszawska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Projekt, który daje możliwość nawiązania dialogu z dziełem natury, zwartą bryłę, która jest wtopiona w otaczający krajobraz o bardzo dobrych rozwiązaniach funkcjonalnych. Pomysł realizacji budynku w bliskiej relacji z naturalnym otoczeniem gwarantuje poczucie bezpieczeństwa oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie pensjonariuszy. Autor pracy zdecydował się na podjęcie trudnego tematu, ale bardzo istotnego dla współczesnego społeczeństwa.

2. Joanna Matyszczak

„DOM NA START – KONCEPCJA MINIMALISTYCZNEGO BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO”
Promotor: dr inż. arch. Jakub Czarnecki
Politechnika Śląska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Próbę znalezienia totalnego ale elastycznego rozwiązania z wykorzystaniem systemów modułowych. Na uwagę zasługuje fakt, użycia oszczędnej i surowej architektury oraz próba znalezienia i pokazania elastyczności wymyślonego systemu oraz różnorodności otrzymywanych rozwiązań, przy zachowaniu jednorodnej idei architektoniczno – urbanistycznej, co między innymi zapewnia mikro indywidualizację.

3. Kamil Szymański

„SCHRONISKO IM. KSIĘCIA HENRYKA NAD WIELKIM STAWEM W KARKONOSZACH”
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Sobolewski
Politechnika Wrocławska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Odważną ingerencje w naturalny krajobraz gór.

4. Aleksandra Kmieć

„PROJEKTOR – INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ W SZCZECINIE”
Promotor: prof. Dr hab. Inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Zaproponowanie ciekawej formalnie i funkcjonalnie rewitalizacji części nawodnych w mieście Szczecin.

5. Kajetan Witkowski, Tomasz Żygo

„DETOKSYZM. ZMIANA W ARCHITEKTURZE, ARCHITEKTURA DLA ZMIAN KLIMATYCZNYCH – REDUKCJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH POPRZEZ STRUKTURY OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE”
Promotor: Małgorzata Skrzypek-Łachińska, Piotr Czyż
Politechnika Gdańska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Spójny futurystyczny projekt oraz za poruszenie istotnego problemu jakim są zmiany klimatyczne i problemy środowiskowe. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

6. Klaudia Gołaszewska

„ZIELONE TARGI MTP – CONCORDIA HOUSE”
Promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska
Politechnika Poznańska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Śmiałe i odważne kształtowanie architektury. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

7. Marek Grodzicki

„ZIELONE TARGI MTP – CONCORDIA OFFICE”
Promotor: dr hab. inż arch. Stanisław Sipiński, prof. nadzw. UAP
Politechnika Poznańska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Śmiałe i odważne kształtowanie architektury. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

8. Jarosław Jęda

„ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W XXI W. A INNOWACYJNE PODEJŚCIE W PLANOWANIU I PROJEKTOWANIU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ W OPARCIU O IDEĘ COHOUSINGU. WSPÓŁCZESNY MODEL JEDNOSTKI MIESZKANIOWEJ W WARSZAWIE”
Promotor: dr inż. arch. Ewa Widera
Politechnika Warszawska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Kompetentny sposób odpowiedzi na problemy demograficzne. Projekt jest formą pomocy na rzecz osób starszych. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

9. Michał Hondo

„TRANSFORMACJA OSIEDLI WIELKOPŁYTOWYCH NA PODSTAWIE OSIEDLA PIASTOWSKIEGO W POZNANIU”
Promotor: dr inż. arch. Adam Siniecki
Politechnika Poznańska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Wielkoskalową propozycję eksperymentu dogęszczenia zabudowy. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

10. Joanna John

„ADAPTACJA MŁYNA ROTHERA W BYDGOSZCZY NA CENTRUM AROMATÓW”
Promotor: dr inż. arch. Katarzyna Rosłon
Politechnika Śląska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Adaptację zabytkowego młyna Rothera, któremu nadano nową funkcję z poszanowaniem i zachowaniem niepowtarzalnego klimatu oraz wykorzystaniem istniejącej tkanki.

Kategoria: Dyplomy inżynierskie

I NAGRODA

Michał Sienkiewicz

„GALERIA AUTORSKA”
Promotor: dr inż. arch. Robert Misiuk
Politechnika Białostocka

OPINIA KOMISJI: Nagrodę przyznano za zastosowanie odważnego rozwiązania, które jest jednocześnie dojrzałe jak i powściągliwe. Surowa i konserwatywna forma wpasowuje się w otoczenie. Krajobrazowa koncepcja ukrycia budynku nie tylko podnosi atrakcyjność miejsca, ale także nie wywołuje zbytniej ingerencji w istniejącej otoczeniu.

II NAGRODA

Ewa Grządka

„KAPLICA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”
Promotor: mgr inż. arch. Piotr Bujnowski
Politechnika Warszawska

OPINIA KOMISJI: Nagroda została przyznana za spójne rozwiązanie ukrycia kaplicy pod ziemią na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej. Przedstawiona wizja jest pełna śmiałych decyzji estetycznych, z których bije powściągliwa elegancja. Autor przedstawia surową propozycję współczesnej formy, dodatkowo na uwagę zasługuje konsekwencja i precyzja projektu.

III NAGRODA

Nadia Sajjad

„OŚRODEK TURYSTYKI ROWEROWO-KAJAKOWEJ POŁĄCZONY Z DOMEM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH W JÓZEFOWIE NAD ŚWIDREM”
Promotor: dr hab. inż. arch. prof. PW Jan Słyk
Politechnika Warszawska

OPINIA KOMISJI: Nagrodę przyznano za kompleksową odpowiedź na problem jakim jest zapotrzebowanie na miejsca społeczno-kulturalne dla seniorów. Projekt, który jest formą pomocy dla lokalnej społeczności stawia na ważny aspekt jakim jest powiązanie zarówno funkcji architektoniczno-urbanistycznej jak i zapewnienie odpowiednich rozwiązań przestrzennych, które sprzyja dobrym relacjom oraz wpływa na odpowiednią atmosferę. Odpowiedni dobór materiałów oraz kolorystyki tworzy elegancki oraz ponadczasowy obiekt.

Wyróżnienia

1. Filip Pawłowski

„TYMCZASOWA SIEDZIBA TEATRU ROZMAITOŚCI W WARSZAWIE”
Promotor: dr hab. Inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
Politechnika Warszawska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Zmierzenie się z zastosowaniem innowacyjnych technologii i wymagań funkcjonalnych obiektu kultury. Nowoczesna forma połączona z nowoczesną technologią odpowiada na nowoczesne potrzeby.

2. Kinga Stanisławska-Okraska

„PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO”
Promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak
Politechnika Poznańska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Odwagę w podejściu do tematu zabudowy mieszkaniowej, ciekawe rozwiązania oraz estetykę projektu. Na uwagę zasługuje wprowadzenie nowoczesnej architektury z zachowaniem historycznej linii zabudowy oraz udana próba dostosowania współczesnych wymagań użytkowych do istniejącego otoczenia.

3. Martyna Socha

„SLOW FOOD PAWILON – CENTRUM WARSZTATÓW KULINARNYCH W PARKU ROLNYM W MEDIOLANIE”
Promotor: dr hab. Inż. arch. Patrycja Haupt
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Interesujące kształtowanie zabudowy oraz ciekawe rozwiązania architektoniczne, które doskonale wpisują się w otoczenie i charakter parku. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

4. Julia Sierpień

„NOWY IMPULS – HYBRYDOWA STRUKTURA URBANISTYCZNA”
Promotor: dr hab. Inż. Arch. Patrycja Haupt
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Odważną ingerencję architektoniczną oraz integrację komunikacyjną z otaczającą zabudową. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

5. Wojciech Remer

„MEDIA_ARCH_LAB – PROJEKT KONCEPCYJNY NOWEGO KAMPUSU DLA PWSZ W RACIBORZU”
Promotor dr inż. arch. Adam Bednarski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Udaną adaptację i odważną propozycję przedstawiającą współczesną formę zabudowy. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

6. Marek Franciszek Martynowicz

„OPOLSKI OŚRODEK TURYSTYKI ROWEROWEJ”
Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW
Politechnika Warszawska

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Ciekawy pomysł i udaną reorganizację terenów w obrębie Mostu Piastowskiego.

7. Bartosz Iwanow

„CENTRUM SPORTÓW EKSTREMALNYCH ZAKRZÓWEK”
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Udaną próbę zagospodarowania terenu i odpowiedzialne podejście do problemu degradacji środowiska naturalnego, które wynika z działalności człowieka. Dodatkową wartością są wysokiej jakości realistyczne wizualizację. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.

8. Eryk Szczepański

„SOSZËCA – PRZYSTAŃ KAJAKOWA Z NOCLEGIEM”
Promotor: arch. inż. dr hab. Eugeniusz Skrzypczak prof. UAP
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA: Wykreowanie przestrzeni w interesujący sposób. Przedstawiona zabudowa integruje się z otoczeniem, rozbicie brył zapewnia funkcjonalność całej struktury. Doceniono również model projektu wykonany w programie Archicad.