Znajdź przedstawiciela

programy-kontakt
 • 5293_3905
 • 5289_3901
 • 5295_3902
 • 5297_3906
 • 5290_3905
 • 5186
 • 5275_3898
 • 5296_3906
 • 5292_3902
 • 5293_3906
 • 5289_3902
 • 5295_3903
 • 5290_3906
 • 5186_3901
 • 5275_3899
 • 5297
 • 5292_3903
 • 5294
 • 5289_3903
 • 5295_3904
 • 5291
 • 5186_3902
 • 5275_3900
 • 5297_3901
 • 5292_3904
 • 5294_3901
 • 5289_3904
 • 5295_3905
 • 5291_3901
 • 5186_3903
 • 5275_3901
 • 5297_3902
 • 5292_3905
 • 5294_3902
 • 5289_3905
 • 5295_3906
 • 5291_3902
 • 5186_3904
 • 5275_3902
 • 5297_3903
 • 5292_3906
 • 5294_3903
 • 5289_3906
 • 5296
 • 5291_3903
 • 5186_3905
 • 5275_3903
 • 5297_3904
 • 5293
 • 5294_3904
 • 5290
 • 5296_3901
 • 5291_3904
 • 5186_3906
 • 5275_3904
 • 5297_3905
 • 5293_3901
 • 5294_3905
 • 5290_3901
 • 5296_3902
 • 5291_3905
 • 5275
 • 5293_3902
 • 5275_3905
 • 5294_3906
 • 5290_3902
 • 5275_3895
 • 5296_3903
 • 5291_3906
 • 5293_3903
 • 5275_3906
 • 5295
 • 5290_3903
 • 5275_3896
 • 5296_3904
 • 5292
 • 5293_3904
 • 5289
 • 5295_3901
 • 5290_3904
 • 5275_3897
 • 5296_3905
 • 5292_3901
partner-slug
 • 2gstudio
 • arch3designer
 • archilogo
 • bimoteka
 • cadgrupa
 • cortland
 • delta
 • maccad
 • maqsimum
 • prokomp
 • stan-design
 • studio-arkada
 • tam-i-tu
 • wsc
wsc
Warszawa

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

Przedstawiciel firmy Graphisoft w Polsce

ul. Brukselska 44 lok. 2 (Saska Kępa)

03-973 Warszawa

tel. +48 22 517 00 00, +48 22 617 68 35

tel. +48 22 517 00 50 ( wsparcie techniczne )

[email protected]

www.wsc.pl

 

Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17

 

50-001
wroclaw
5297
Wrocław
70-001
szczecin
5296
Szczecin
35-001
rzeszow
5295
Rzeszów
60-001
poznan
5294
Poznań
11-700
mragowo
5293
Mrągowo
90-001
lodz
5292
Łódź
30-001
krakow
5291
Kraków
25-001
kielce
5290
Kielce
41-500
chorzow
5289
Chorzów
00-001
warszawa
5275
Warszawa
80-001
gdansk
5186
Gdańsk
Dane rejestrowe:
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.

ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

KRS: 0000194627

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 62.100 zł opłacony w całości

NIP: 521-012-44-55

REGON: 012072088

EU tax registration number: PL5210124455

Konto bankowe PLN (płatności krajowe):

Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,

nr rachunku: 24 1090 1014 0000 0001 0375 4193

Konto bankowe EUR (płatności zagraniczne):

Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa,

POLAND SWIFT (BIC) CODE: WBKPPLPP

IBAN: PL57109028510000000144713385