Skip to main content

Archicad 24 – projektowanie

Archicad 24 łączy architektów i inżynierów we wspólnym środowisku BIMcloud – napędzanym przez zaawansowane procesy współpracy i komunikacji – w celu dostarczenia zintegrowanego projektu. Bezproblemowa i przejrzysta wymiana informacji buduje zaufanie wśród członków zespołu, eliminuje powielanie błędów i nadmiarową pracę.

Wymodeluj cokolwiek chcesz

Stwórz kompletny model BIM budynku za pomocą potężnego zestawu narzędzi Archicada 24. Zintegruj model konstrukcyjny i architektoniczny w jednym wspólnym centrum projektowym, tworząc potężne środowisko współpracy. Narzędzia Archicada tworzą teraz również Konstrukcyjny model analityczny.

Wbudowany MEP Modeler do tworzenia instalacji budynku

Wbudowane narzędzia do projektowania instalacji MEP jeszcze bardziej rozszerzają zintegrowane podejście projektowe w Archicadzie 24. Od tej wersji, MEP Modeler jest podstawową częścią oprogramowania. Uzyskaj dostęp do inteligentnej biblioteki MEP wewnątrz modelu architektonicznego. Twórz modele instalacji MEP w modelu BIM bezpośrednio w Archicadzie.

Udostępniaj i zgłębiaj swoje pomysły

Szukaj nowych idei i twórz alternatywne rozwiązania projektowe. Modeluj i zgłaszaj pomysły do oceny przez swój zespół. Gdy zostaną zaakceptowane, natychmiast staną się częścią projektu.

Proste tworzenie obiektów

Twórz własne obiekty za pomocą opartego na węzłach, wizualnego narzędzia PARAM-O . Do korzystania z tego narzedzia nie jest wymagana żadna wiedza z zakresu programowania GDL. Modeluj wszystko, od detali wnętrz po modele urbanistyczne stosując inteligentne parametry dla obiektów. Łatwo twórz własne parametryczne elementy BIM – możliwości są nieograniczone!

Przygaś światło, dla dobra swoich oczu

Zredukuj obciążenie oczu w warunkach słabego oświetlenia, przełączając się na Tryb nocny w systemie macOS. Archicad dostosuje swój wygląd za pomocą starannie przeprojektowanych ikon i kolorów interfejsu, aby łatwiej było na nim pracować w warunkach słabego oświetlenia.