Skip to main content

Artlantis 2021 − nowe możliwości

artlantis 2021

Program Artlantis jest najprostszym i najszybszym rozwiązaniem do tworzenia fotorealistycznych renderów i animacji. Jest pionierskim rozwiązaniem w dziedzinie wizualizacji architektonicznej, kompatybilnym ze wszystkimi programami do modelowania 3D dostępnymi na rynku.

Import IFC

Artlantis 2021 wkracza do świata Open BIM! Artlantis 2021 importuje teraz format IFC. To nowe rozwiązanie, dotyczące wyłącznie geometrii modelu, pozwala użytkownikowi Artlantisa otrzymać dowolny model od partnera korzystającego z innego programu do modelowania i, w razie potrzeby, zmodyfikować projekt bezpośrednio we własnym oprogramowaniu.

LUTy

Artlantis 2021 integruje LUTy, filtry do modyfikacji kolorymetrii i kontrastu w celu tworzenia określonej atmosfery lub korekty obrazów w podglądzie i finalnym renderingu. Artlantis 2021 oferuje szereg domyślnych filtrów. Jeśli użytkownicy chcą użyć dowolnego niestandardowego filtra, mogą zaimportować preferowane przez siebie LUTy, które są dostępne na różnych stronach internetowych jako darmowe lub licencjonowane pliki .CUBE.

Prosty interfejs

W programie Artlantis 2021 można wybrać interfejs: ten oferowany domyślnie lub nowy interfejs Easy. Bardziej dopracowany pod względem ustawień, ma wiele predefiniowanych wartości i pozwala na modyfikację ustawień według poziomu, na przykład „wysoki, średni lub niski”. Takie podejście ułatwia zrozumienie ustawień, upraszcza i przyspiesza ustawianie scen. Zarówno zaawansowani użytkownicy jak i początkujący, mogą używać go zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami, wiedzą techniczną lub preferencjami.

MediaStore

Wraz z Artlantis 2021, Abvent wprowadza na rynek zupełnie nowy MediaStore. Całkowicie przeprojektowany zarówno pod względem wyszukiwarki jak i ergonomii, posiada oczywiste zalety:

  • Bardziej przejrzysty i czytelny interfejs
  • Szybsza nawigacja
  • Szybsze i prostsze wyszukiwanie mediów (system tagów)
  • Bezpośredni dostęp przez Internet za pomocą konta AbventID
  • Dostępny dla wersji Artlantis 5, 6, 7, 2019 i 2020…. i gotowy na kolejne wersje!