REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY CADORO SP. Z O.O.

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.cadoro.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Sklepem”, prowadzony jest przez firmę CADORO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Brukselskiej 44 lok. 2, 03-973 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000340425, REGON 142052745, NIP 113-278-06-62. Witryna (strona) Sklepu utrzymywana jest przez firmę WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000194627, REGON 012072088, NIP 521-012-44-55, pod adresem www.wsc.pl/sklep.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep sprzedaży towarów na odległość.

2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tych sprawach należy kontaktować się mailowo lub telefonicznie bezpośrednio ze Sklepem pod numerem telefonu +48 22 617 68 35 (opłata za połączenie wg taryfy operatora) lub mailowo sklep@cadoro.pl.

3. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Sklep oferuje do sprzedaży publikacje drukowane (książki) oraz materiały multimedialne i inne artykuły oraz przedmioty.

II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia i dokonania płatności zapłaty w systemie DotPay. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9–14. Zamówienia złożone po godz. 14 przechodzą do realizacji na dzień następny.

2. Zamówione pozycje możliwe do wysłania Kupującemu jako listowe przesyłki polecone są przesyłane Pocztą Polską jako polecone przesyłki priorytetowe (koszt opakowania i wysyłki 9,00 PLN). Pozostałe przesyłki wysyłane są pocztą kurierską (koszt opakowania i wysyłki 17,99 PLN). Sklep nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia przez spedytora.

3. Płatności na rzecz Sklepu obsługuje system DotPay. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: płatność przelewem z góry (przedpłata) za pośrednictwem banku Kupującego, płatność kartami płatniczymi, płatność PayPal. Dokonanie płatności jest warunkiem przyjęcia zamówienia.

4. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Sklepu (numer telefonu wskazany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia). Reklamację można też zgłosić, dzwoniąc pod numer +48 22 617 68 35, opłata za połączenie wg taryfy operatora.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

1. Jeżeli nabywany przedmiot, materiał, artykuł lub publikacja nie były używane i pozbawione fabrycznego opakowania, nie były kopiowane lub w żaden inny sposób zniszczone lub wykorzystane, można je zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

2. Zwracany towar należy odesłać na adres: CADORO Sp. z o.o., ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa, wraz z oryginalnym dowodem zakupu (faktura albo paragon) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy.

3. Zwrot pełnej kwoty (wartość produktu i koszt pierwotnego dostarczenia) zostanie wykonany w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu. Zwrot należności może być dokonany wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy, chyba że zostanie ustalone inaczej.

4. Kupujący dokonuje zwrotu przedmiotu, materiału, artykułu lub publikacji na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Kupującemu.

IV. REKLAMACJE

1. Jeżeli nabywane przedmioty, materiały, artykuły lub publikacje mają wady fabryczne (defekty techniczne) lub zostały uszkodzone w trakcie przesyłki Kupujący ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy: sklep@cadoro.pl.

2. Reklamowane przedmioty, materiały, artykuły lub publikacje należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacji oraz oryginalnym dowodem zakupu (faktura lub paragon) na adres: CADORO Sp. z o.o., ul. Brukselska 44 lok. 2, 03-973 Warszawa.

3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Kupujący zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji przedmioty, materiały, artykuły lub publikacje zostaną wymienione na pełnowartościowe.

5. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie zapasów magazynowych) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne w Sklepie pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.

6. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Kupującemu równowartość opłaty pocztowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, a pełnowartościowy przedmiot lub publikacja zostaną przesłane na koszt Sklepu.

7. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabronione jest wykorzystywanie przez użytkowników elementów graficznych bez wcześniejszej zgody Sklepu. Dotyczy to zarówno logo, układu i kompozycji stron internetowych Sklepu, jak też fragmentów lub wizerunków nabywanych i prezentowanych przedmiotów, materiałów, artykułów lub publikacji.

2. Dane osobowe kupujących są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

DO POBRANIA:

Regulamin sklepu >

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy >

Formularz odstąpienia od umowy >

Formularz zgłoszenia reklamacji >

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta >