Skip to main content

Instalacja na systemie Windows

Pomoc kontekstowa została przetestowana za pomocą programów Acrobat Reader i Foxit PDF Reader.

Instalator instaluje dodatek do wszystkich obsługiwanych i wybranych przez użytkownika wersji programu Archicad. Domyślnie biblioteka instalowana jest w folderze C:\ArchiFrame\lib.

Obok lib-folderu znajduje się folder danych (data), który zawiera główne ustawienia ArchiFrame, w tym szablon Excela i plik cnc. Folder ten lub jego zawartość nie powinny być edytowane. Zamiast tego należy skopiować ten folder i zmienić jego nazwę w celu edycji. Wszystkie wersje programu Archicad korzystają z tej samej biblioteki i tego samego folderu danych.

Jeśli chcesz sprawdzić kilka przykładowych projektów, znajdziesz je w C:\ArchiFrame\Samples, kolejnym folderze, który zostanie zainstalowany razem z lib i folderem danych (data). Można w nim znaleźć dwa przykłady: Model ArchiFrameDemo.pla, który zawiera przykłady poszczególnych desek oraz ArchiFrameElemDemo.pla, który zawiera przykłady elementów i związane z nimi tematy.

Instalator nie zawiera dezinstalatora. ArchiFrame musi być usunięty ręcznie poprzez usunięcie:

– Folderu biblioteki, domyślnie C:\ArchiFrame.

– Dodatku wewnątrz folderów instalacyjnych Archicad, np. C:\Pliki programu (x86)\Graphisoft\ArchiCAD 21 INT\Dodatki\ArchiFrame.

Po instalacji ArchiFrame można znaleźć w menu Opcje Archicada. Wewnątrz ArchiLogs narzędzia znajdują się w menu ArchiLogs / Połączenia.

ArchiFrame i ArchiLogs nie mogą współistnieć. Jeśli jesteś użytkownikiem ArchiLogs, aktualizacja licencji doda funkcjonalność Archiframe do ArchiLogs.

Instalacja na systemie macOS

Pomoc kontekstowa współpracuje z Safari i wymaga zainstalowania programu Acrobat Reader.

Pakiet zip ma następującą strukturę:

  • ArchiFrameXxAddOn, dodatek do konkretnej wersji programu Archicad.
  • ArchiFrame:
    ◦ Dane, wszystkie pliki konfiguracyjne (opisane w następnej sekcji);
    ◦ ArchiFrame.LibEng, biblioteka w języku angielskim;
    ◦ ArchiFrame.LibFin, biblioteka w języku fińskim;
    ◦ Przykładowe projekty.

Dodatek jest kopiowany do odpowiedniego folderu Archicad Add-Ons (np. Programy/Graphisoft/Archicad 21/Add-Ons).

Zalecana lokalizacja dla folderu ArchiFrame to pulpit. Oznacza to, że folder ArchiFrame-library (ArchiFrame.LibEng) musi być dodany do każdego projektu, w którym jest potrzebny. Możliwe jest również umieszczenie biblioteki wewnątrz Archicad-libraries, dzięki czemu jest ona zawsze ładowana.

ArchiFrame znajdzie folder z danymi z domyślnej lokalizacji (Biurko/ArchiFrame/Data). W przypadku korzystania z innej lokalizacji, folder musi być wybrany z ustawień.