Skip to main content

Czy mogę przenosić program Artlantis pomiędzy komputerami?

Tak, Artlantisa można przenosić pomiędzy komputerami. Należy dezaktywować licencję na pierwszym komputerze poprzez License Managera i aktywować ten sam numer na drugim.

Jak aktywować licencję Artlantisa?

Aby aktywować licencję Artlantisa musisz być połączony z Internetem. Należy uruchomić aplikację Artlantis License Manager i kliknij guzik Activate.

Program poprosi o wpisanie numeru seryjnego. Wklej 12-cyfrowy numer seryjny oddzielony myślnikiem.

Po wpisaniu numeru seryjnego, program zostanie aktywowany.

Jak dezaktywować licencję Artlantisa?

Aby dezaktywować licencję Artlantisa musisz być połączony z Internetem Należy uruchomić aplikację Artlantis License Manager i kliknij guzik Deactivate.

Program poprosi o potwierdzenie dezaktywacji.

Po kliknięciu guzika Deactivate, licencja zostanie uwolniona.

Nie widzę mediów w programie?

Nie zainstalowałeś biblioteki z mediami Artlantis.

Pakiet instalacyjny Artlantisa zawiera dwa instalatory: jeden dla aplikacji i jeden dla biblioteki Media. Jeśli brakuje folderu Media, pobierz ponownie wersję instalacyjną i zainstaluj tylko Media (nie ma potrzeby reinstalacji Artlantisa). Upewnij się, że pobrałeś właściwą wersję odpowiadającą Twojemu programowi Artlantis.

Nie otworzyłeś sekcji Media.

Upewnij się, że otworzyłeś Media. Kliknij na kropkowany koniec linii w lewym dolnym rogu ekranu.

Komputer, na którym zainstalowany jest Artlantis uległ awarii. Nie mogę zainstalować programu na innym komputerze. Dlaczego?

Podczas awarii program został zablokowany na komputerze. Prosimy o kontakt z regionalnym przedstawicielem (podlinkowany kontakt) w celu odblokowania licencji.

Po ponownym zainstalowaniu programu nie mogę aktywować licencji.

Upewnij się, że pobrałeś właściwą wersję instalacyjną (np. Render, Studio).

Jak pobrać wersję edukacyjną Artlantisa?

Aby pobrać studencką wersję Artlantisa:

  1. Wejdź na stronę abvent.com >
  2. Wybierz wersję
  3. Kliknij Request a license
  4. Wypełnij formularz i utwórz swoje Abvent ID.
  5. Poczekaj na maila potwierdzającego Twoją rejestrację.
  6. Zaloguj się ponownie na abvent.com i bezpośrednio ze swojego konta pobierz odpowiednią dla systemu wersję instalacyjną.

Wersja edukacyjna Artlantisa ważna jest przez rok.

Zalecamy dokładne sprawdzanie skrzynki odbiorczej, a także poczty niechcianej.

Jak pobrać wersję testową Artlantisa?

Aby pobrać wersje testową Artlantisa należy wejść na stronę https://artlantis.com/en/artlantis-2020-trial-version/ i kliknąć Sign in to download. Zostaniesz poproszony o zarejestrowanie się.

Po zarejestrowaniu zostaniesz przekierowany na stronę, z której można pobrać wersje instalacyjne.