Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Analiza modeli BIM – modele konstrukcji

Analiza modeli BIM – modele konstrukcji

12/05/2022

WSC

Solibri Office to zaawansowana platforma automatycznej analizy modeli IFC. Może być skutecznie wykorzystana nie tylko do wsparcia procesu projektowego w pracowni architektonicznej ale również w przypadku pozostałych branż.

Solibri oferuje wiele gotowych reguł, które mogą być wykorzystane w ocenie poprawności modeli konstrukcyjnych. Dotyczy to nie tylko analiz związanych z koordynacją modeli branżowych i wykrywaniem kolizji.

W modelowaniu konstrukcji wykorzystywane mogą być następujące zagadnienia dotyczące oceny poprawności modelownia BIM:

  • ogólna struktura modelu
  • wymiary elementów konstrukcyjnych
  • braki w modelach
  • przecięcia pomiędzy elementami
  • oczekiwane parametry i ich wartości

Rys.1. Solibri Office – analiza odległości pomiędzy otworami lub krawędziami elementów modelu.

Struktura modelu

Podstawowym zestawem reguł jest Model Structure Check – zawierający ogólne reguły sprawdzające poprawność modelu pod względem: hierarchii przestrzennej, podziału na kondygnacje, unikatowych wartości GUID i definicji geometrii w przypadku podziału elementów na części.

Przykład: BIM Validation – Structural > Model Structure Check
Link do opisu przykładowej reguły: 176 Model Structure

Wymiary elementów modelu

Dostępne w Solibri reguły umożliwiają praktycznie nieograniczone przetestowanie geometrii elementów modelu. Możemy zweryfikować nie tylko zakres wartości ich wymiarów ale również proporcje poszczególnych elementów np. czy wysokie ściany mają odpowiednią grubość. Automatycznie sprawdzone mogą być również wymiary otworów i ich wzajemne położenie lub odległość od krawędzi elementu.

Przykład: Components and Construction Types > Component Dimensions
Link do opisu przykładowej reguły: 230 Property Rule Template with Component Filters

Rys.2. Solibri Office – przykład możliwości analizy relacji pomiędzy elementami modelu Deficiency Detection > Components Below and Above.

Braki w modelach

Model powinien zawierać wymagane dla danej branży elementy modelu. Solibri dostarcza prostych reguł pozwalających na szybką weryfikację tego zagadnienia. Wraz z regułami testującymi wymiary elementów umożliwia to np. sprawdzenie czy elementy modelu zostały utworzone odpowiednimi narzędziami co może mieć wpływ na późniejszą analizę konstrukcji.

Ciekawym tematem jest również zestaw reguł testujący czy poszczególne elementy (słupy, ściany i belki) podpierają lub są podparte przez inne.

Przykład: Deficiency Detection > Components Below and Above
Link do opisu przykładowej reguły: 23 Components Must Touch Other Components

Przecięcia pomiędzy elementami

Model BIM nie powinien zawierać przecięć pomiędzy elementami w modelach tej samej branży. Błędy w tym zakresie mogą mieć wpływ na poprawność zestawień generowanych z takiego modelu. W tym przypadku reguły sprawdzająca nakładanie się elementów (zwykle używana do wyszukiwania kolizji międzybranżowych) może być wykorzystana do sprawdzenie czy poszczególne typy elementów nie przecinają się lub w modelu nie występują duplikaty.

Przykład: Intersections Between Structural Components > Intersections – Same Kind of Components
Link do opisu przykładowej reguły: 01 General Intersection Rule

Oczekiwane parametry i ich wartości

Zagadnieniem wspólnym dla wszystkich branż jest ocena poprawności informacji powiązanych z elementami modelu, ich kompletności, zgodności z wymaganiami inwestora i planem realizacji BIM. Parametry i ich wartości mogą być testowane w modelu na wiele sposobów: czy występują uzgodnione nazwy zestawów parametrów, nazwy parametru, czy wartości są zgodne z wzorcem,  zatwierdzoną listą lub np. są unikatowe w ramach modelu.

Wszystkie opisane powyżej reguły są łatwo dostępne w czytelnie opisanych zestawach. Użytkownik może również modyfikować ich parametry i tworzyć swoje własne zestawy związane ze specyfiką realizowanego projektu. Efekty analizy mogą być udostępnione i przekazane od programu natywnego przy pomocy formatu BCF i wielu popularnych platforma współdzielenia uwag o projekcie.

Tagi
Produkt
Solibri