Skip to main content

PARAM-O to narzędzie do tworzenia parametrycznych obiektów w programie Archicad 24 przy użyciu programowania wizualnego. Zobacz przykład zastosowania i zapoznaj się z materiałami pomocniczymi na stronie: GRAPHISOFT