Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Solibri i Imerso – dlaczego liderzy branży budowlanej korzystają z tych dwóch potężnych narzędzi wspierających realizację inwestycji?

Social media

Śledź nasze social media i bądź na bieżąco z WSC

Solibri i Imerso – dlaczego liderzy branży budowlanej korzystają z tych dwóch potężnych narzędzi wspierających realizację inwestycji?

13/02/2024

Solibri to narzędzie do planowania procesów BIM i zapewnienia jakości projektu. Wspólnie z rozwiązaniami sztucznej inteligencji Imerso doskonale sprawdza się na budowie łącząc świat cyfrowy i fizyczny. To dwa narzędzia wspierające realizację inwestycji. Połączenie Solibri i Imerso umożliwia bezproblemową integrację wirtualnego planowania z rzeczywistością budowy. Otwiera zupełnie nowy możliwości w zakresie efektywności i dokładności.

Planowanie Lean Construction z Solibri

Zacznijmy od projektu i zaplanujmy budowę przy użyciu Solibri. Program ten analizuje modele BIM i dostarcza reguł do identyfikowania potencjalnych problemów, w tym wykrywania kolizji i zapewnienia jakości projektu.

Wiele narzędzi ogranicza się jedynie do wykrywania kolizji (czyli nakładających się elementów w modelach). Solibri wychodzi daleko poza to, umożliwiając sprawdzenie zgodności z wieloma przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Pozwala szybko zidentyfikować potencjalne problemy projektowe i znaleźć optymalne rozwiązania przed rozpoczęciem budowy. Zapewnia to płynność procesu budowlanego i ogranicza koszty koniecznych zmian lub opóźnień.

Możliwość generowania zestawień bezpośrednio z modelu wspiera proces planowania i szczegółowe przygotowanie realizacji inwestycji.

W trakcie budowy Solibri pomaga użytkownikom szybko weryfikować i uwzględniać ewentualne zmiany projektowe. Tyczy się to nowych specyfikacji produktów lub koordynacji wielobranżowej i decyzji projektowych.

Teraz, gdy już mamy wysokiej jakości projekt, zadbajmy o to, aby stały się rzeczywistością.

Dlaczego dane powykonawcze są kluczowe w Lean Construction?

Chociaż Solibri jest niezwykle przydatne i popularne, analizuje jedynie modele BIM.

Możliwości Solibri w ocenie postępu prac zależą od dokładnego odzwierciedlenia w tych modelach tego, co faktycznie zostało już zbudowane. Zwykle opiera się to na listach kontrolnych i tradycyjnych raportach z budowy.

Na przykład weryfikacja nowej wersji projektu instalacji HVAC w stosunku do projektu konstrukcji może być nieprecyzyjna jeżeli konstrukcja budynku została już wykonana i ma znaczne odstępstwa od pierwotnego projektu.

Podobnie, wykonanie ilościowych pomiarów na podstawie modeli BIM bez dokładnych informacji o statusie budowy prowadzi do nieprecyzyjnych szacunków.

Aktualizacja modeli zgodnie z postępem prac i zmianami na budowie wciąż jest zadaniem czasochłonnym. Wymaga dużej ilości ręcznej pracy – wymaga zarówno nadzoru na miejscu budowy jak i ponownego modelowania BIM.

Brakuje efektywnych metod weryfikacji, czy początkowe modele projektowe są dokładnym odzwierciedleniem stanu powykonawczego. Bez tych informacji – w miarę postępu budowy – analiza modeli w Solibri staje się mniej precyzyjna i istotna. Rzeczywistość oddala się od projektu.

Ale co by było, gdyby to nie było prawdą?

Co by było, gdyby istniała metoda ścisłego śledzenia stanu powykonawczego? Gdyby można było zmierzyć odchylenia od modelu i aktualizowania modeli z rzeczywistym stanem na budowie?

Zyskaj kontrolę dzięki zautomatyzowanemu sprawdzaniu stanu powykonawczego.

Odpowiedzmy na wyzwanie śledzenia stanu powykonawczego.

Imerso robi to z większą precyzją i zużywa 15 razy mniej zasobów niż manualne i wizualne metody kontroli. Sztuczna inteligencja programu automatycznie sprawdza aktualny stan. Porównanie stanu powykonawczego ze specyfikacją BIM pozwala uzyskać raport w ciągu kilku minut.

W Imerso każdy członek zespołu może szybko i dokładnie rejestrować bieżący stan powykonawczy. Dzieje się to za pomocą przyjaznych dla użytkownika metod skanowania 3D. Jednocześnie zapewniają, że każdy etap budowy jest rejestrowany w drobiazgowych szczegółach, aż do milimetra.

Rozwiązanie odchyleń od projektu: Poprawa na miejscu budowy czy aktualizacja modelu BIM?

W wielu przypadkach konieczne jest dokonanie zmian na budowie w celu naprawy wykrytych różnic. Imerso inicjuje i wspomaga ten proces jeszcze gdy odpowiedzialne zespoły są na miejscu. To daje silną przewagę menadżerom budowy, którzy chcą ściśle śledzić jakość i postęp pracy w metodyce Lean.

Z drugiej strony, nierzadko zmiana jest akceptowalna. Często ma niewielki wpływ na dalsze etapy i powinna być po prostu odzwierciedlona w modelach BIM poprzez aktualizację projektu. Narzędzie BIM-Fix Imerso za jednym kliknięciem dostarcza modele IFC z elementami zaktualizowanymi do ich rzeczywistej pozycji na miejscu budowy.

Nie zawsze jest łatwo zdecydować, która metoda jest najlepsza bez dodatkowych analiz:

  • Czy nowa sytuacja narusza jakiekolwiek przepisy lub normy niezależnie od różnic geometrii?
  • Czy koszty poprawy na budowie będą mniejsze niż dostosowanie projektu do aktualnego stanu?
  • Jakie są najlepsze sposoby uwzględnienia tych zmiana dla wszystkich zaangażowanych branż?

Na te pytania odpowiada Solibri, gdy tylko dostarczymy mu informacje powykonawcze zarejestrowane przez Imerso.

To właśnie sprawia, że połączenie obu produktów to prawdziwa supermoc.

Potężne połączenie dla Lean Construction: Imerso i Solibri

Solibri i Imerso to dwa narzędzia wspierające realizację inwestycji. Klienci Solibri i Imerso zdają sobie sprawę z potężnej synergii między tymi dwoma produktami. Tworzą nowe schematy współpracy, aby móc je razem wykorzystywać.

Lean Construction: Śledzenie i rozwiązywanie problemów w procesach realizacji inwestycji.

W tym przykładzie Kierownik Budowy, nazwijmy go Alek, wykrył za pomocą Imerso błędną prefabrykowaną konstrukcję schodów, która została wykonana z pionowym odchyleniem 4 cm powyżej określonej tolerancji. Problem został udokumentowany, a raport .BCF udostępniony na platformie CDE z oznaczeniem odpowiedzialnych zespołów.

Alek dokładniej zbadał sprawę. Korzystając z Imerso, sprawdził czy obecne położenie schodów może powodować kolizje. Zgłębił temat realizowanych na dalszych etapach instalacji i nie znalazł żadnych kolizji.

Alek sięgnął jeszcze głębiej. Użył narzędzia BIM-Fix w Imerso i wygenerował tymczasowy model IFC z aktualnym położeniem schodów. Model IFC został załadowany do Solibri. Alek uruchomił zestawy reguł i dokładnie przeanalizował zagadnienie.

Zysk z wykrytych błędów w Imerso

Dzięki Solibri Alek znalazł kilka naruszeń. Znajdowały się w zestawach reguł i spowodowane były obecnym położeniem schodów na budowie. Problemem były przepisy dotyczące minimalnej przestrzeni pionowej. Wskazały na głębszy problem, który prawdopodobnie będzie wymagał poprawy na budowie.

W ciągu godziny Alek jest w stanie przeprowadzić ten proces dla wszystkich wykrytych problemów. W tradycyjnym podejściu wymagałoby to zaangażowania wielu osób i mogłoby zająć kilka dni. Szybka reakcja również znacznie wzbogaca informacje na platformie CDE i pomaga zespołom odpowiedzialnym znaleźć skuteczne rozwiązania.

Nie ma marnowania czasu na pytania. Nie trzeba oczekiwać na dodatkowe informacje, niepotrzebne koszty i opóźnienia. To wszystko dzieje się bez późniejszego, negatywnego wpływu na projekt z powodu problemów, które mogłyby szybko eskalować.

Dokładne ilościowe pomiary w kolejnych etapach budowy.

W tym celu zespół Franka korzystał z Imerso. Często eksportował najnowszy stan prac jako model IFC z elementami opisanymi statusem powykonawczym.

Wszystkie obiekty w kolorze zielonym zostały oznaczone przez Imerso jako wykonane na budowie zgodnie z tolerancją. Obiekty na pomarańczowo reprezentują te, które zostały już wykonane, ale przekraczały tolerancję (błędne położenie, obrót, nachylenie, kształt itp.). Obiekty czerwone jeszcze nie zostały wykonane na budowie co może oznaczać np. potencjalne opóźnienia. Każdy element został wyeksportowany z dokładnymi informacjami, takimi jak przyjęta wartość tolerancji i użyta do weryfikacji wersja modelu IFC.

To umożliwiło Frankowi i jego zespołowi ładowanie modeli IFC do Solibri. Możliwe są też dalsze analizy stanu powykonawczego z użyciem alternatywnych parametrów tolerancji, zestawów reguł lub generowanie aktualnych zestawień ilościowych.

Wyposażenie Solibri w dane dotyczące aktualnego statusu budowy pozwala na dokładniejsze oszacowanie ilości. Można je wykorzystać do:

  • weryfikacji postępu prac w stosunku do zaplanowanych kamieni milowych,
  • wcześniejszego zatwierdzania częściowych płatności dla podwykonawców,
  • weryfikacji zapasów materiałów lub dostosowania łańcucha dostaw.

Zapewnianie zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.

Kierownicy budowy, tacy jak Jan, korzystają z kompleksowego zestawu reguł, aby wstępnie zweryfikować wszystkie przejścia instalacyjne w przegrodach przeciwpożarowych. Obejmuje to między innymi wymagania dotyczące położenia i odległości pomiędzy instalacjami. Ale też dopuszczalne rodzaje instalacji w zabezpieczeniach przeciwpożarowych oraz odległości pomiędzy instalacjami a otworami w przegrodach.

Teraz można kontrolować te zagadnienia w modelu BIM i upewnić się, że wszystkie planowane instalacje spełniają wymagania bezpieczeństwa. Połączenie tej informacji z danymi powykonawczymi zarejestrowanymi w Imerso pozwala Janowi szybko zweryfikować, czy budowa przebiega zgodnie z projektem BIM.

Rozwiązuje to problem fałszywej pewności. Czy modele są poprawne, a instalacje na miejscu wykonane błędnie tworząc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, które wszyscy przeoczyli.

Wyciąganie wniosków z programem Imerso

Na powyższym przykładzie menadżerowie projektu, tacy jak Jan, już mogą wyciągać wnioski. Widzą, gdy elementy w modelu BIM (po lewej stronie) spełniają testy zgodności z ochroną przeciwpożarową w Solibri. Instalacje na budowie są faktycznie przesunięte w stosunku do projektu i naruszają normy bezpieczeństwa. Kolejne zdanie gdzie zależności i złożoność wymagana jest przez sens. Widzą, że gdy elementy w modelu BIM (po lewej stronie) spełniają testy zgodności z ochroną przeciwpożarową w Solibri to instalacje na budowie są faktycznie przesunięte w stosunku do projektu i naruszają normy bezpieczeństwa.

Połączenie Imerso-Solibri zapewnia skuteczną i dokładną weryfikację zmian. Choćby, czy rzeczywiste instalacje na miejscu spełniają reguły bezpieczeństwa, które projektanci starali się uwzględnić na etapie projektowania. Najważniejsze jest to, że tę weryfikację można teraz przeprowadzać szybciej. W pełni automatycznie i całkowicie niezależnie od raportów manualnych z 15-krotną efektywnością. To wszystko w porównaniu z tradycyjnym podejściem do kontroli na budowie.

To zapewnia znacznie większy stopień pewności dla wszystkich zaangażowanych osób, umożliwiając eliminowanie kosztownych niespodzianek i wcześniejsze naprawianie problemów.

Podsumowanie

Z tak dokładnym wglądem w rzeczywisty stan budowy dystans między modelami a stanem powykonawczym szybko się zmniejsza. Nie ma już konieczności polegania na powolnych i subiektywnych raportach. Dzięki temu menadżerowie budowy mogą bez trudu sprawdzić rzeczywistą sytuację na budowie.

Połączenie Solibri i Imerso otwiera potężne możliwości współpracy w ramach BIM dla zespołów wdrażających metodykę Lean w realizacji inwestycji budowlanych. Nie bez powodu liderzy branży budowlanej korzystają z tych dwóch narzędzi wspierających realizację inwestycji. Z niecierpliwością oczekujemy wielu lat bliskiej współpracy między tymi dwoma firmami, aby w pełni wykorzystać ten potencjał.

Tagi
Produkt
Solibri