Skip to main content

Wykorzystaj informacje powiązane z elementami modelu do ich wyszukiwania i filtrowania. Poprawny wybór elementów modelu zapewni prawidłowe działanie reguł i oczekiwane efekty analizy.