Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Solibri Office – komunikacja w procesie BIM

Solibri Office – komunikacja w procesie BIM

09/06/2022

Rys. 2. Zestawienie powierzchni pomieszczeń w modelu BIM

Zastosowanie technologii BIM w projektowaniu umożliwiło ulepszenie wielu procesów takich jak np. przygotowanie dokumentacji rysunkowej, prezentacja idei projektowej oraz koordynacja i komunikacja międzybranżowa. Pojawiły się rozwiązania integrujące w sobie wiele z tym elementów zwłaszcza w zakresie współpracy pomiędzy projektantami różnych branż. Usprawnienie współpracy międzybranżowej spowodowało podniesienie jakości całego procesu projektowania i realizacji inwestycji.

Solibri Office jest unikalnym rozwiązaniem z obszaru narzędzi wspomagających zachowanie jakości w projektowaniu.
Program wykorzystuje standardy OPEN BIM (IFC i BCF) i modele BIM w szerokim zakresie działań związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji:

 • Lepsze zrozumienie dokumentacji rysunkowej poprzez możliwość przeglądania modeli 3D.
 • Ocena zgodności projektu z normami, przepisami i standardami.
 • Weryfikacja zawartość modelu pod kątem wymagań inwestora.
 • Ocena poprawności i przydatności modelu do dalszych analiz.
 • Uzyskiwanie informacji z modelu w postaci zestawień i przedmiarów (BIM 4D/5D)

W programie dostępne są różnorodne rozwiązania pozwalające na skuteczną realizację tych zadań:

 • Przeglądanie i eksplorację modelu BIM
 • Uzyskiwanie informacji o elementach modelu
 • Tworzenie modeli złożeniowych i ich wizualna koordynacja
 • Klasyfikacja elementów modelu
 • Generowanie zestawień wartości parametrów
 • Automatyczna analiza zawartości modelu i relacji pomiędzy jego elementami wykorzystująca zdefiniowane zestawy reguł
 • Tworzenie i współdzielenie notatek/uwag do projektu
Solibri Office - komunikacja w procesie BIM

Rys. 1. Analiza długości dróg ewakuacyjnych w programie Solibri Office.

Analiza modeli BIM

Projekt BIM jest analizowany w programie Solibri zgodnie z zestawami reguł, które obejmują wszystkie obszary weryfikacji i wykorzystują różne algorytmy. Jednym z podstawowych działań jest filtrowanie, wyszukiwanie i ocena zgodności wartości parametrów elementów modelu z wymaganiami, dobrymi praktykami modelowania BIM lub specyfikacjami i standardami. Zapisana w regułach znajomość zasad modelowania i algorytmy dostosowane do różnych specyficznych sytuacji umożliwia nie tylko wyszukiwanie kolizji, ale przede wszystkim braków w modelach BIM. Brak określonego typy elementów budynku może wskazywać na błędy projektowania, ale również błędach eksportu modelu do formatu IFC co decyduje o poprawności działania innych reguł i ogólnym sensie wykorzystania całej analizy.

Połączenie możliwości wykonywania zestawień z modelu oraz wcześniejszego sprawdzenia jego poprawności w istotny sposób podnosi jakość procesu decyzyjnego, w którym Solibri jest wykorzystywane.

Solibri Office - komunikacja w procesie BIM

Rys. 2. Zestawienie powierzchni pomieszczeń w modelu BIM

Podstawowe wymagania BIM, wymagania zamawiającego (EIR) lub ustalenia planu realizacji BIM (BEP) przy pomocy Solibri Office mogą być skutecznie weryfikowane nie tylko w trakcie projektowania, ale również całego procesu realizacji inwestycji. Dane gromadzone w trakcie budowy mogą być łączone z elementami modelu a następnie udostępniane innym uczestnikom tego procesu.

Komunikacja w procesach BIM

Jedną z podstawowych funkcji decydujących o skutecznym zastosowaniu narzędzi BIM jest możliwość szerokiego współdzielenia informacji pomiędzy uczestnikami procesu wykorzystującymi różne oprogramowanie BIM. Dotyczy to zwłaszcza decyzji i zadań określanych na podstawie analizy modeli i ich oceny.

Solibri Office - komunikacja w procesie BIM

Rys. 3. Notatki do projektu w prezentacji w programie Solibri

W systemie Solibri uwagi i komentarze do projektu są grupowane w postaci prezentacji i mogą być współdzielone w różny sposób w zależności od sytuacji i stosowanego w zespole oprogramowania:

 • Poprzez plik natywny Solibri .smc – Solibri umożliwia zapisanie modeli wraz ze wszystkimi zgromadzonymi informacjami w pliku projektu z rozszerzeniem SMC. Razem z projektem zapisywane są wszystkie zdefiniowane klasyfikacje, zestawienia i wyniki automatycznej analizy. Plik w formacie SMC może być następnie otworzony w Solibri Anywhere (bezpłatnej wersji Solibri) umożliwiającej przeglądanie efektów pracy w Solibri Office. Istotną zaletą tego procesu jest możliwość dodawania nowych notatek i komentarzy do modeli zapisanych w projekcie w pliku SMC również w programie Solibri Anywhere.
 • Kolejną możliwością współdzielenia jest eksport notatek wraz z zawartymi w nich informacjami do standardowych formatów takich jak pdf lub plik programu Excel. Pozwala to na ich gromadzenie i wykorzystanie jako załączniki do dokumentacji projektowej.
 • Zastosowanie formatu BCF umożliwia przekazanie notatek bezpośrednio do platformy projektowania branżowego z wykorzystaniem wszystkich zalet formatu BCF a zwłaszcza możliwości dołączenia informacji o elementach modelu i ich łatwego odnalezienia w modelu natywnym.
 • Bezpośrednie połączenie poprzez wbudowany w Solibri BCF Connector z różnymi usługami wspólnych środowisk zarządzania informacjami projektowymi.

Lista usług z jakimi Solibri może się łączyć bez dodatkowych elementów konfiguracji:

 • Trimble Conect
 • BIMcollab
 • Bimsync
 • BIM Track
 • Aconnex
Solibri Office - komunikacja w procesie BIM

Rys. 4. Konfiguracja połączenia w Solibri z wybraną usługą BCF (1) wraz z współdzieleniem informacji pomiędzy Solibri (3) i Bimsync (2)