Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Solibri Office w pracowni projektowej

Solibri Office w pracowni projektowej

09/06/2022

Rys. 2. Solibri Office to nie tylko narzędzie do wyszukiwania kolizji w modelach branżowych – to przede wszystkim skuteczne reguły analiz modelu i weryfikacji decyzji projektowych. (Analiza obszaru użytkowania drzwi i przebiegu drogi ewakuacyjnej)

Jednym z obszarów zastosowania technologii BIM jest proces projektowania i przygotowania inwestycji. Jest on również zwykle pierwszym z obszarów branych pod uwagę w przypadku podejmowania decyzji o wdrożeniu BIM. Zastosowanie BIM w projektowaniu pozwala na skorzystanie z wielu nowoczesnych narzędzi i rozwiązuje podstawowe problemy tradycyjnego warsztatu opartego o rysunki 2D.

Do podstawowych korzyści wdrożenia BIM w pracowni projektowej należą:

  • Automatyczna dokumentacja i efektywne zarządzanie zmianami.
  • Poprawa komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu projektowego.
  • Możliwość zastosowania narzędzi automatycznej koordynacji i analizy jakości projektu.
  • Możliwość pełnej automatyzacji procesów poprzez zastosowanie programowania wizualnego oraz narzędzi analiz i symulacji.
Solibri Office w pracowni projektowej

Rys. 1. Solibri Office zapewnia nie tylko wszechstronne narzędzia do automatycznej analizy modeli BIM, ale również możliwość generowania złożonych zestawień i przedmiarów.

Należy zwrócić uwagę, że poza oczywistymi korzyściami zastosowanie technologii BIM jest istotną zmianą dotychczasowych procesów i przyzwyczajeń. Podejmując decyzję o wdrożeniu BIM należy rozważyć kompleksowe podejście obejmujące procesy tworzenia modeli i dokumentacji, koordynację międzybranżową oraz zapewnienie jakości efektów pracy. BIM dostarcza nowych narzędzi i metod ułatwiających koordynację i kontrolę projektu a programy dedykowane do tworzenia modeli BIM zapewniają wiele wewnętrznych technik ułatwiających bieżącą weryfikację projektu.

Skuteczne wykorzystanie wszystkich zalet wdrożenia technologii BIM możliwe jest tylko przy zachowaniu wysokiej jakości cyfrowych modeli budynków tworzonych w ramach realizowanych projektów. Poprawne modele BIM to możliwość ich skutecznego wykorzystania w różnorodnych analizach i symulacjach. Systematyczną i efektywną weryfikację modeli w trakcie pracy nad projektem zapewnia zastosowanie takich narzędzi jak Solibri Office. Bazując na zestawach reguł obejmujących zarówno zagadnienia geometryczne, relacje pomiędzy elementami oraz zawartość parametrów modelu BIM Solibri Office umożliwia ciągłą i skuteczną kontrolę projektu.

Z uwagi na zastosowanie formatu IFC Solibri jest ważnym elementem nie tyko wewnętrznej kontroli projektów, ale również weryfikacji materiałów otrzymywanych od projektantów różnych branż.Solibri Office dostarcza szerokiej gamy narzędzi do weryfikacji projektów realizowanych w technologii BIM:

  • Eksploracja i wizualizacja modeli oraz zawartych w nich informacji ułatwiająca komunikację pomiędzy różnymi uczestnikami procesów projektowania.
  • Możliwość szybkiej wizualnej oceny branżowych modeli BIM wykorzystywanych w codziennej koordynacji.
  • Tworzenie złożonych zestawień pozwalających na weryfikację zawartości modeli IFC przekazywanych do inwestora.
  • Automatyczna analiza modelu BIM na wybranych etapach projektowania w celu wyłapania powszechnie występujących błędów modelowania dla zapewnienia poprawności modelu – przecięcia/kolizje/duplikaty elementów, błędne wymiary, zła klasyfikacja, błędy struktury modelu np. podziału na kondygnacje.
  • Automatyczna analiza relacji pomiędzy elementami modelu w celu oceny poprawności merytorycznej i zgodności z normami i specyfikacjami – odległości pomiędzy elementami budynku, dostępności obszarów użytkowania, długości dróg ewakuacyjnych, poprawności struktury pomieszczeń względem założeń PFU.
  • Automatyczna analiza parametrów i informacji powiązanych z modelem BIM – weryfikacja zgodności z ustaleniami BEP i spełnienia wymagań inwestora przed przekazaniem modeli.
Solibri Office w pracowni projektowej

Rys. 2. Solibri Office to nie tylko narzędzie do wyszukiwania kolizji w modelach branżowych – to przede wszystkim skuteczne reguły analiz modelu i weryfikacji decyzji projektowych. (Analiza obszaru użytkowania drzwi i przebiegu drogi ewakuacyjnej)

Wszystkie te działania realizowane są przez zestawy modyfikowalnych reguł, które mogą być dostosowywane do potrzeb pracowni lub specyfiki projektu. Raz zdefiniowane reguły umożliwiają regularną kontrolę projektu poprzez łatwą aktualizację tworzonego modelu BIM.

Solibri umożliwia łatwe wykorzystanie wyników analizy modelu. Od zapisania całego projektu wraz z analizą w formacie SMC i przeglądania pliku w bezpłatnym programie Solibri Anywhere, poprzez tworzenie raportów graficznych w formatach pdf lub Excel, po zastosowanie standardu BCF w celu przekazania konkretnych uwag do projektantów branżowych.

Zastosowanie Solibri Office w pracowni projektowej może znacząco podnieść jakość efektów zastosowania technologii BIM a także istotnie zmniejszyć ryzyko związane z jej wdrożeniem. Szczególnie w przypadku zastosowania takich rozwiązań jak połączenie pomiędzy programem ARCHICAD i Solibri Office, które umożliwia komunikację pomiędzy obydwoma programami i ułatwia analizę i wyszukiwanie błędów projektowych. Mimo złożoności zagadnień związanych z analizą modeli BIM decyzja o zastosowaniu programu Solibri Office powinna być podjęta już na początkowym etapie wdrożenia BIM w pracowni projektowej.

Tagi
Produkt
Solibri Office