Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCBaza wiedzy

Standard BCF

Standard BCF

10/06/2022

Rys. 3. Notatki przypisane do projektu w systemie BIMcollab.

Technologia BIM ma istotny wpływ na procesy związane z komunikacją i współpracą międzybranżową. Jest to obszar, w którym unowocześnienie narzędzi odbyło się w największym zakresie. Wydarzyło się to w większości przypadków za sprawą nowych rozwiązań IT i platform współpracy zespołowej, które umożliwiły integrację poszczególnych branż i wykorzystywanych przez nie technik.

W komunikacji i koordynacji międzybranżowej w projektach realizowanych w BIM powszechnie wykorzystywane są narzędzia bazujące na standardach OPEN BIM. Prostym a jednocześnie ciekawym i użytecznym rozwiązaniem jest standard BIM Collaboration Format (BCF). Jest on zwykle kojarzony z możliwością przesyłania notatek powiązanych z modelem BIM lub jego elementami. Przy jego pomocy np. BIM manager i projektanci mogą komunikować się między sobą wykorzystując cyfrowe modele BIM.

Tworzone notatki mogą zwierać informację o problemie w postaci tytułu, komentarza, daty jego rozwiązania, ważności, a także być powiązane z wybranym elementem modelu przy pomocy unikatowych identyfikatorów GUID IFC.
Poniżej przedstawione zostały dwa przykłady notatek BCF wykonanych w programie ARCHICAD i Solibri. ARCHICAD umożliwia bezpośrednio współpracę z innymi uczestnikami procesu projektowania dzięki narzędziu Uwag, w którym można importować i eksportować poszczególne wpisy wykorzystując format BCF.

Standard BCF w projektowaniu

Rys. 1. Możliwości tworzenia podstawowych elementów konstrukcyjnych – słupy segmentowe w programie ARCHICAD.

Notatki mogą być tworzone ręcznie poprzez wskazanie i opisanie znalezionego problemu oraz dołączenie do notatki informacji o powodujących go elementach lub automatycznie przez zastosowywanie narzędzi takich jak Wyszukiwanie kolizji lub wykrywanie zmian w modelach IFC w programie ARCHICAD.

Standard BCF w projektowaniu

Rys. 2. Wpisy do narzędzia Uwag utworzone automatycznie przez Wyszukiwanie kolizji.

W procesie komunikacji i koordynacji projektowej informacje o decyzjach projektowych i zadaniach są na bieżącą współdzielone pomiędzy uczestnikami procesu projektowania. Od zastosowanej metody udostępniania zależy efektywność i skuteczność całego procesu. W zależności od programu stosowane są:

  • Eksport do pliku BCF i przesłanie pliku przy pomocy poczty elektronicznej.
  • Eksport do pliku BCF i umieszczenie pliku na serwerze lub w usłudze współdzielenia plików np. Dropbox.
  • Przesłanie notatek bezpośrednio do usługi przechowywania i udostępniania notatek projektowych takiej jak np. BIMcollab.
  • Przesłanie notatek bezpośrednio do systemu przechowywania i koordynacji modeli BIM np. Bimsync.
  • Przesłanie notatek do systemu CDE (Common Data Enviroment) wspólnego środowiska danych, które zapewnia nie tylko ich przechowywanie i przeglądanie wraz z połączonym modelem, ale również włączenie tych informacji w ciąg decyzyjny i zdefiniowane schematy przepływu pracy.

Po udostępnieniu notatki mogą być zaimportowane do programu branżowego w celu łatwiejszego odnalezienia błędu bezpośrednio w branżowym modelu BIM. Odbywa się to w zależności od rozwiązań dostępnych w tym zakresie w poszczególnych programach:

  • Poprzez wczytanie pliku BCF bezpośrednio do programu projektowego przy pomocy natywnych narzędzi tak jak w przypadku programu ARCHICAD i narzędzia Uwagi.
  • Zastosowanie dodatkowych programów i rozszerzeń umożliwiających import i wykorzystanie notatek BCF np.
  • Menadżer BCF BIMcollab w programie Revit
  • Bezpośrednie połączenie z usługą przechowywania i udostępniania notatek przy pomocy połączenia BCF np. wykorzystywanego w programie Solibri

Należy zwrócić uwagę, że samo zastosowywanie formatu BCF nie rozwiązuje jeszcze wszystkich problemów związanych z komunikacją. Jednym ze znaczących utrudnień jest rozproszenie informacji w przypadku tradycyjnego przesyłania plików np. pocztą elektroniczną. Poszczególne notatki i uwagi są przesyłane niezależnie pomiędzy różnymi osobami bez możliwości ich centralnej weryfikacji i akceptacji. Utworzenie spójnych procesów i zasad podejmowania decyzji jest utrudnione a część informacji może być przypadkowo tracona. W takiej sytuacji zastosowanie wymienianych wcześniej centralnych systemów przechowywania, zarządzania i udostępniania informacji projektowych znacząco poprawia skuteczność komunikacji i jakość całej współpracy.

Standard BCF w projektowaniu

Rys. 3. Notatki przypisane do projektu w systemie BIMcollab.

Notatki mogą być również obsługiwane i wykorzystywane w urządzeniach przenośnych tak jak w przypadku systemu Bimsync. Użytkownik po zainstalowaniu aplikacji może połączyć się z projektem, przeglądać, edytować oraz dodawać dokumenty do notatek np. zdjęcia z placu budowy.

BIMcollab i Bimsync są skutecznym i efektywnym rozwiązaniem wspomagającym takie procesy jak współpraca BIM i koordynacja BIM poprzez łatwiejsze współdzielenie decyzji projektowych. Wspiera to większą integrację różnych procesów projektowania w technologii BIM. Dzięki standardom OPEN BIM (IFC i BCF) projektanci mogą się skutecznie ze sobą porozumiewać jednocześnie wykorzystując różne platformy projektowania co ułatwia podejmowanie decyzji co do strategii wdrażania tej technologii.