Skip to main content

Instrukcja przenoszenia indywidualnych licencji Archicada pomiędzy komputerami

By

1. Klucz CodeMeter

Istnieje możliwość przenoszenie Archicada zabezpieczonego kluczem USB pomiędzy komputerami.

Wystarczy wyjąć klucz z pierwszego komputera i wpiąć go do portu USB innego komputera. Na drugim komputerze musi być zainstalowany program Archicad.

2. Klucz softwarowy

Istnieje możliwość przenoszenia Archicada zabezpieczonego kluczem softwarowym pomiędzy komputerami.

Aby przenieść klucz softwarowy należy zalogować się do GS License Manager Tool

i uwolnić licencję poprzez kliknięcie guzika Upload.

Następnie na drugim komputerze należy zalogować się tym samym hasłem i loginem do  GS License Manager Tool i pobrać licencję poprzez kliknięcie guzika Download.

Na drugim komputerze musi być zainstalowany program Archicad.

Instrukcja zdalnego dostępu do licencji sieciowej Archicada

By

Istnieją dwie możliwości pracy zdalnej:

 1. Uruchomienie publicznego serwera CodeMeter
 2. Połączenie z serwerem poprzez VPN (Virtual Private Network)

Ustawienia pracy zdalnej wymagają zmian i konfiguracji na urządzeniach sieciowych użytkownika (routerach).

1. Uruchomienie publicznego serwera CodeMeter

Konfiguracja połączenia po stronie serwera.

Ustawienia CodeMeter:

 • Otwórz aplikację CodeMeter i wybierz opcję WebAdmin.
 • Zdefiniuj port sieciowy w menu Configuration > Advanced i wybierając zakładkę Extra – domyślne ustawienie to 22350.
 • Po wejściu w menu Configuration > Server uruchom funkcję Network Server wybierając opcję Enable – w przeciwnym wypadku serwer będzie dostępny tylko w sieci lokalnej (LAN).
 • Zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply.
 • Uruchom ponownie usługę CodeMeter za pośrednictwem CodeMeter Control Center na komputerach z systemem Windows lub przez Preferencje Systemowe > CodeMeter w przypadku systemu macOS.

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawieniami serwera:

Ustawienia sieci

 • Upewnij się, że zdefiniowany port jest otwarty na firewallu serwera w obu kierunkach.
 • Jeśli serwer znajduje się za routerem lub bramką, konieczne jest ustawienie przekierowania portu (w artykule Wibu można przeczytać o tym, jak ustawić przekierowanie: Using Wibu key Over the Internet>).

Konfiguracja połączeni po stronie użytkownika.

Ustawienia CodeMeter

 • Otwórz aplikację CodeMeter i wybierz opcję Webadmin.
 • Zdefiniuj port sieciowy tak samo do ustawień serwera.
 • Po wejściu w menu Configuration > Basic dodaj publiczny adres IP serwera do listy wyszukiwania.
 • Zaakceptuj zmiany przyciskiem Apply.

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawieniami użytkownika:

Zarządzanie prawami – kto może korzystać z licencji z serwera?

Z poziomu CodeMeter WebAdmin w menu Configuration > Advanced > License Access Permissions można zdefiniować dozwolone adresy IP użytkowników. Pusta lista oznacza, że każdy może korzystać z licencji z serwera.

Uwaga! Czasami konieczne jest ponowne podłączenie klucza, aby uruchomić serwer z nowymi prawami dostępu.

Wady i zalety serwera publicznego

Zalety:

 • Licencja jest dostępna z dowolnego miejsca.

Wady:

 • Konieczne jest aktywne połączenie z Internetem przez cały czas działania Archicada – każdy problem z połączeniem uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z programu.
 • Dostęp do serwera musi być kontrolowany, dozwolone adresy IP klienta muszą być ustawiane jeden po drugim. Trzeba pamiętać, że większość dostawców usług internetowych dystrybuuje dynamiczne adresy IP – co utrudnia obsługę dostępów.
 • Opóźnienie sieci pomiędzy serwerem a klientem może spowolnić pracę – Archicad regularnie wysyła do serwera zapytanie o aktywną licencję a oczekiwanie na odpowiedź może powodować przerwy w pracy.

W przypadku poprawnej konfiguracji, użytkownik uruchamia Archicada i następuje automatyczne połączenie z licencją sieciową.

Uwaga! Bez ustawiania dozwolonych adresów IP, każdy kto zna adres IP serwera będzie mógł skorzystać z licencji. Zalecamy ustawienie hasła do panelu ComeMeter WebAdmin.

2. Połączenie z serwerem poprzez VPN (Virtual Private Network)

Konfiguracja połączenia

Wymagana konfiguracja jest podobna do przypadku Dostępu publicznego. Należy skonfigurować serwer, a następnie ustawić połączenie VPN, aby umożliwić komunikację między klientami a serwerem. Jeżeli dostęp do sieci VPN mają tylko osoby, które mogą mieć możliwość korzystania z serwera licencji CodeMeter, można pominąć ustawianie restrykcji dotyczących adresów IP które mogą pobrać licencję.

Zalety i wady połączenia poprzez VPN

Zalety:

 • Dostęp do licencji mają tylko użytkownicy, którzy mają dostęp do sieci przez VPN, kontrola dostępu z poziomu serwera CodeMeter może nie być wymagana.
 • Serwer CodeMeter nie jest publicznie dostępny.

Wady:

 • Wymagane jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanego dostępu VPN.
 • Połączenie VPN musi być aktywne podczas korzystania z licencji sieciowych Archicada lub podczas pożyczania i zwrotu licencji – oznacza to również, że dla tych okresów wymagane jest aktywne połączenie.

W przypadku poprawnej konfiguracji, użytkownik uruchamia Archicada i następuje automatyczne połączenie z licencją sieciową.

Ważna informacja

Powyżej opisane metody nie są oficjalnie wspierane. Większość potencjalnych problemów to problemy związane z ustawianiem sieci. Sugerujemy użycie licencji wypożyczonych lub pojedynczych kluczy, aby uniknąć problemów związanych z siecią.

Instrukcja otrzymania awaryjnej licencji Archicada

By

Firma GRAPHISOFT opracowała rozwiązanie licencyjne do postępowania w sytuacjach awaryjnych, gdy zakupiony klucz licencyjny nie jest dostępny. Standardowo tylko użytkownicy Archicada z aktualną licencją komercyjną i aktywną Umową ARCHICLUBową mogą poprosić o licencje awaryjne za pośrednictwem lokalnych Partnerów GRAPHISOFT, którzy ocenią i zatwierdzą wniosek. Jednak ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną opcja ta jest dostępna dla użytkowników pełnych wersji Archicada, począwszy od wersji 17. Po zatwierdzeniu prośby przez przedstawiciela, otrzymasz zestaw kodów aktywacyjnych odpowiadający liczbie zakupionych licencji, które nie są aktualnie dostępne.

Dobrze wiedzieć: każda awaryjna licencja jest pojedynczą, ograniczoną czasowo licencją (ważna jest przez miesiąc) na oprogramowanie Archicad z dodatkiem MEP Modeler, w postaci Kodu aktywacyjnego i może być zatwierdzona tylko raz. Nieużywane kody aktywacyjne również tracą ważność po miesiącu od daty wygenerowania ich.

Po aktywowaniu, nie ma możliwości przeniesienia jej na inny komputer. Do aktywacji licencji awaryjnej potrzebne jest jedynie połączenie z Internetem. Nie jest wymagane do tego celu narzędzie License Manager Tool, ani logowanie GRAPHISOFT ID. Po aktywowaniu licencji, ARCHICAD może być używany bez połączenia z Internetem do momentu wygaśnięcia licencji.

JAK AKTYWOWAĆ LICENCJĘ AWARYJNĄ W ARCHICADZIE 23

1. Po uruchomieniu Archicada pojawia się okno informujące, że nie znaleziono żadnej licencji.
2. Wybierz opcję aktywacji Archicada za pomocą “Kodu licencji awaryjnej”.
3. Wprowadź kod aktywacyjny licencji, który otrzymałeś od swojego dystrybutora.
4. Naciśnij przycisk „Sprawdź kod aktywacyjny”.
5. Wyśle on żądanie aktywacji na serwery firmy GRAPHISOFT w celu zatwierdzenia licencji awaryjnej.
6. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, okno informacyjne wyświetli, jaki rodzaj licencji uzyskałeś i kiedy ona wygaśnie.
7. Zwyczajnie kliknij „Aktywuj na tym komputerze” aby kontynuować.
8. Rozpocznie się proces pobierania i aktywowania licencji.
9. Poświęć proszę kilka sekund na zakończenie tej operacji.
10. Zobaczysz okno aktywacji licencji zakończonej sukcesem.
11. Zrestartuj Archicada, aby uruchomić go w trybie pełnej licencji.

JAK AKTYWOWAĆ LICENCJĘ AWARYJNĄ W ARCHICADZIE 22

1. Po uruchomieniu Archicada pojawia się okno informujące, że nie znaleziono żadnej licencji.
2. Wybierz opcję, która mówi: “Posiadam sprzętowy bądź wirtualny klucz licencyjny”.
3. W następnym oknie dialogowym należy wybrać opcję “Aktywuj licencję ratunkową”.
4. Wprowadź kod aktywacyjny licencji, który otrzymałeś od swojego dystrybutora.
5. Naciśnij przycisk „Sprawdź kod aktywacyjny”.
6. Wyśle on żądanie aktywacji na serwery firmy GRAPHISOFT w celu zatwierdzenia licencji awaryjnej.
7. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, okno Informacyjne wyświetli, jaki rodzaj licencji uzyskałeś i kiedy ona wygaśnie.
8. Zwyczajnie kliknij „Aktywuj na tym komputerze” aby kontynuować.
9. Rozpocznie się proces pobierania i aktywowania licencji.
10. Poświęć proszę kilka sekund na zakończenie tej operacji.
11. Zobaczysz okno aktywacji licencji zakończonej sukcesem.
12. Zrestartuj Archicada, aby uruchomić go w trybie pełnej licencji.

JAK AKTYWOWAĆ LICENCJĘ AWARYJNĄ W ARCHICADZIE 17-21

UWAGA! W przypadku korzystania z Archicada 17, przed zatwierdzeniem kodu aktywacyjnego należy upewnić się, że zainstalowano najnowszą aktualizację. Aktywacja nie działa z wersji Windows Archicad 19. Spróbuj aktywować z innej wersji.

1. Po uruchomieniu Archicada pojawia się okno informujące, że nie znaleziono żadnej licencji.
2. Kliknij na opcję “Uruchom w trybie demo”
3. Archicad uruchomi się w trybie demonstracyjnym.
4. Przejdź do menu Pomoc i kliknij na “Informacja o licencjach”.
5. W dolnej części okna kliknij na ” Wprowadź awaryjny kod aktywacyjny licencji” lub “Wprowadź kod aktywacyjny” – w zależności od tego, jakiej wersji programu Archicad używasz.
6. Wprowadź kod aktywacyjny licencji, który otrzymałeś od swojego dystrybutora.
7. Naciśnij przycisk „Sprawdź kod aktywacyjny”.
8. Wyśle on żądanie aktywacji na serwery firmy GRAPHISOFT w celu zatwierdzenia licencji awaryjnej.
9. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, okno informacyjne wyświetli, jaki rodzaj licencji uzyskałeś i kiedy ona wygaśnie.
10. Zwyczajnie kliknij „Aktywuj na tym komputerze” aby kontynuować.
11. Rozpocznie się proces pobierania i aktywowania licencji.
12. Poświęć proszę kilka sekund na zakończenie tej operacji.
13. Zobaczysz okno aktywacji licencji zakończonej sukcesem.
14. Zrestartuj Archicada, aby uruchomić go w trybie pełnej licencji.

Jak pobrać wersję edukacyjną Archicada?

By
 1. Wejdź na stronę https://graphisoft.com/try-archicad i wybierz opcję Student
 2. Zostaniesz poproszony o przejście na stronę https://myarchicad.com
 3. Wybierz opcję Zarejestruj się i stwórz swoje GSID.
 4. Na podanego podczas rejestracji e-maila otrzymasz wiadomość potwierdzającą utworzenie konta. Kliknij guzik Confirm registration.
 5. Zostaniesz przekierowany na stronę, na której zalogujesz się utworzonym wcześniej loginem i hasłem.
 6. Po zalogowaniu się, ostatnim krokiem będzie podanie danych w celu otrzymania dostępu do konta na stronie myarchicad.com.
 7. Po wypełnieniu formularza otrzymasz dostęp do 30-dniowej wersji Archicada. Klikając guzik Wystąp o roczną licencję uzyskasz dostęp ro wersji rocznej.
 8. Pamiętaj, aby wybrać odpowiednią wersję językową: Polish, International.
 9. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przyznania rocznej wersji edukacyjnej.
 10. Numer seryjny i wersja instalacyjna widoczne jest po zalogowaniu się na swoje konto na stronie myarchicad.com.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Archicada w trybie edukacyjnym, wpisz swój numer seryjny.