Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc

Złap perspektywę!

Przygotuj się na zmiany!

W dniach 22-23 listopada 2023 r. w Warszawie, w Multikinie w Złotych Tarasach odbędzie się 6. edycja konferencji Nowe Oblicze BIM.

W poprzednich edycjach NOBa, w sumie uczestniczyło ponad 2500 osób! Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Tym razem zaprosiliśmy do dyskusji biznes, który zaprezentuje na jakie zmiany powinniśmy się przygotować jako architekci, projektanci, wykonawcy oraz inwestorzy i jak te zmiany przekuć na korzyści dla swoich firm.

Warsztaty

Nowe Oblicze BIM 2022 Warsztaty

Adres warsztatów

Nowe Oblicze BIM 2023

Złap perspektywę, przygotuj się na zmiany!

Zapraszamy na kolejną edycję naszej konferencji Nowe Oblicze BIM 2023, która dobędzie się w dniach 22-23.11.2023, w Warszawie. Koniec roku to dobry moment, aby na chwilę zatrzymać się i spojrzeć w przyszłość branży budowlanej. Dlatego tematyka BIM tym razem została połączona z punktem widzenia biznesu, który musi przygotować się na nadchodzące zmiany w budownictwie. A zmiany te wpłyną na sposób pracy całej branży budowlanej – architektów, projektantów branżowych, inwestorów, wykonawców. Dlatego też, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak wykorzystać potencjał nadchodzących zmian, aby przynieść korzyści swoim klientom, organizacjom, społecznościom i jak uniknąć zagrożeń, które także te zmiany ze sobą niosą. Tegoroczny program powinien zainteresować nawet osoby sceptycznie nastawione do BIM. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z programem wydarzenia!

Warsztaty to znakomita okazja do nabycia praktycznych umiejętności z najlepszymi BIM Managerami!

Szczegółowy program każdego warsztatu znajduje się w Programie Konferencji poniżej (druga zakładka)

W tym roku zapraszamy na cztery równoległe warsztaty, które odbędą się 23 listopada 2023.

Warsztat 1: Projektowanie w BIM – organizacja pracy, współpraca i komunikacja zespołowa.
Warsztat 2: Projektowanie w środowisku Archicada
Warsztat 3: Skaning Laserowy i modelowanie chmury punktów w Archicadzie.
Warsztat 4: Projektowanie konstrukcji w programie Archicad – warsztaty dla projektantów konstrukcji

Nowe Oblicze BIM 23 Warsztaty BIM

Warsztat 1: Projektowanie w BIM – organizacja pracy, współpraca i komunikacja zespołowa.

W trakcie warsztatów omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia planowania i organizacji procesów BIM, dostępnych standardów i specyfikacji oraz narzędzi wspomagających współpracę, komunikację zespołową i kontrolę jakości projektów.

Nowe Oblicze BIM Warsztaty Projektowanie Archicad

Warsztat 2: Projektowanie w środowisku Archicada

W trakcie warsztatów przećwiczymy różne działania związane z projektowaniem w Archicadzie od modelowania i przygotowania dokumentacji poprzez zarządzanie informacjami projektowymi po profesjonalną prezentację idei projektowej.

Nowe Oblicze BIM Warsztaty Skaning

Warsztat 3: Skaning Laserowy i modelowanie chmury punktów w Archicadzie

Warsztaty dla osób chcących poznać zagadnienia związane ze skaningiem laserowym i wykorzystaniem chmur punktów w modelowaniu stanu istniejącego na przykładzie programu Archicad.

Nowe Oblicze BIM Warsztaty Projektowanie Konstrukcja Archicad

Warsztat 4: Projektowanie konstrukcji w programie Archicad

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami modelowania BIM, tworzenia modelu analitycznego konstrukcji w programie Archicad oraz współpracy z programami obliczeniowymi FEM.

Zarejestruj się już dziś.

Spotkamy się już 22 i 23 listopada 2023 w Warszawie!

Nowe oblicze BIM

Prelegenci

Nowe oblicze BIM

Program

22 listopada 2023

Rejestracja i śniadanie

Godzina
08:00-09:00(1 h)

Rozpoczęcie - Powitanie gości

Godzina
09:00-09:10(0:10 h)

Od Blueprint do Greenprint: Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju w decyzjach dotyczących nieruchomości komercyjnych | From Blueprint to Greenprint: The Rise of Sustainability in Commercial Real Estate Decisions

Godzina
09:10-09:40(0:30 h)

Zwracamy uwagę na transformacyjną rolę zrównoważonego rozwoju w branży CRE, koncentrując się na znaczącym wpływie, jaki ma on na zmianę procesów decyzyjnych. Podzielimy się studiami przypadków ilustrującymi, w jaki sposób wiodące firmy integrują ekologiczne praktyki ze swoimi strategiami, a także zbadamy rolę Proptech i BIM w tworzeniu projektów. Sesja ta jest obowiązkowa dla architektów i interesariuszy dążących do spełnienia i przekroczenia standardów ESG w swoich projektach, oferując jasną mapę drogową na przyszłość zrównoważonych nieruchomości komercyjnych.

————

We are adressing the transformative role of sustainability in the CRE industry, focusing on the significant impact it has on decision-making processes change. We’ll share case studies illustrating how leading companies are integrating green practices into their strategies, and examine the role of Proptech and BIM in creating designs. This session is a must for architects and stakeholders aiming to meet and exceed ESG standards in their projects, offering a clear roadmap to the future of sustainable commercial real estate.

Prelegent Michał Kozłowski | Proptech Foundation | Polska

Druga rewolucja kopernikańska | The Second Copernican Revolution

Godzina
09:40-10:10(0:30 h)

“Druga rewolucja kopernikańska “Podobnie jak polski polimat Mikołaj Kopernik wskazał, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, my, ludzie, również musimy teraz uznać, że nie jesteśmy centrum inteligentnego życia we wszechświecie. Sztuczna inteligencja jest już kilka tysięcy razy mądrzejsza niż jakikolwiek człowiek, a według niektórych ekspertów wkrótce będzie miliard razy mądrzejsza od nas. Niniejsza prezentacja koncentruje się w szczególności na dużych modelach językowych (LLM), które stoją za niezwykłym sukcesem ChatGPT i MidJourney i które nauczyły się pisać, kodować, tłumaczyć, a nawet projektować.

————————-

Just as Polish polymath Nikolaus Copernicus pointed out that the Earth is not the centre of the universe, we human beings also now need to recognise that we are not the centre of intelligent life in the universe. AI is already several thousand times smarter than any human being, and – according to some experts – will soon be a billion times smarter than us. This presentation focuses in particular on the Large Language Models (LLMs) that are behind the extraordinary success of ChatGPT and MidJourney, and that have learnt the capacity to write, code, translate and even design.

Prelegent: prof. Neil Leach | Harvard University | USA

Korzyści z wdrożenia zintegrowanego projektowania wielobranżowego na etapie koncepcji

Godzina
10:10-10:40(0:30 h)

Zmiany zachodzące obecnie w budownictwie, związane m.in. z koniecznością ograniczenia śladu węglowego, czy też z optymalizacją i automatyzacją procesu projektowania i wykonawstwa, redefiniują dotychczasowe podejście do procesu inwestycyjnego. W celu zapewnienia optymalnych rozwiązań, zintegrowane projektowanie wielobranżowe powinno być wprowadzone już na etapie koncepcji, czy też tzw. masterplanu, angażując zarówno architekta, jak i projektantów konstrukcji, instalacji budynkowych oraz inwestora. Właściwie wytyczenie kierunku, poparte analizą wariantową pozwala zminimalizować konieczność zmian na końcowych etapach projektu.

Prelegent: Paweł Chudzik | Buro Happold Polska, Politechnika Warszawska | Polska

Przerwa kawowa

Godzina
10:40-11:10(0:30 h)

Cyfrowy bliźniak – analityka i Internet rzeczy (IoT) wspomagające zarządzanie budynkami.

Godzina
11:10-11:30(0:20 h)

Tworzenie i wykorzystanie modeli jako cyfrowych bliźniaków obiektów rzeczywistych postrzegane jest jako jedno z najważniejszych wyzwań dla przyszłości budownictwa. Prowadzenie odpowiedzialnej i skutecznej dekarbonizacji sektora budowalnego może wykorzystywać analizy pochodzące ze wspomnianych modeli stanowiąc źródło danych ilościowych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych. Tym razem, w ramach spotkania przyjrzymy się zastosowaniom cyfrowych bliźniaków wspomagających eksploatację budynków. Zastanowimy się nad możliwością łączenia i analizowania danych pochodzących z modeli z danymi pochodzącymi z budynków. Spróbujemy zobaczyć na ile tak przetwarzane dane o budynku wpływają na zmniejszenie zużycia energii i emisjii. Słowem, na ile tak nakreślona wizja jest w stanie wspomagać procesy ekploatacji w budynkach zrównoważonych.

Prelegent: Piotr Bartkiewicz | Go4Energy | Polska

Wielokrotnie nagradzany system Clearly. BIM do sprawdzania projektów budowlanych. | Award winning Clearly. BIM permit checker for the building environment.

Godzina
11:30-11:50(0:20 h)

Sprawdzanie pozwoleń online w oparciu o modele BIM? Tak, to da się zrobić! Zaprezentowane zostanie wdrożenie dla Ministerstwa Gospodarki i Komunikacji Estonii i Finlandii. Platforma, która może być używana zarówno przez wnioskodawcę o pozwolenie, jak i operatora, i która zapewnia potencjalne oszczędności i poprawę jakości. 2 lata temu zbudowaliśmy pierwszy proof of concept, a teraz jest on naprawdę wdrażany w całej Estonii. Możliwa jest do wykorzystania przez wszystkie instytucje publiczne.


An online permit check based on BIM models? Yes, it can be done! We proved it for the Ministry of Economic Affairs and and Communications of Estonia and Finland. A platform which can be used by both the applicant for a permit and the operator and which provides them with an enormous potential saving and quality improvement. 2 years ago we built the first proof of concept and now it’s really implemented nationwide in Estonia. Making it available for all civil servants.

Prelegent: Rick Klooster | Future Insight | Holandia

Role of Data and Automation on Sustainable Design | Rola danych i automatyzacji w zrównoważonym projektowaniu

Godzina
11:50-12:10(0:20 h)

Automation can help us focus on adding value to Architecture Design Sustainability in Architecture starts at the Design Stage. Construction optimization requires design with logic We must analyse our design to understand its environmental impact.


Automatyzacja może pomóc nam skupić się na dodawaniu wartości do projektowania architektury. Zrównoważony rozwój w architekturze zaczyna się na etapie projektowania. Optymalizacja konstrukcji wymaga logicznego projektowania. Musimy przeanalizować nasz projekt, aby zrozumieć jego wpływ na środowisko.

Prelegent: Eugenio Fontan | Enzyme | Singapur

Specyfika szacowania śladu węglowego budynków na różnych etapach procesu projektowego w wykorzystaniem narzędzi BIM

Godzina
12:10-12:30(0:20 h)

Polityka klimatyczna w coraz większym stopniu wpływa na zmiany przepisów oraz wymagania stawiane budynkom i inwestorom. Ze względu na konieczność wdrażania m.in. raportowania ESG, czy też Taksonomii EU, coraz bardziej istotnym staje się zagadnienie ograniczenia śladu węglowego w budownictwie. W celu racjonalnego oszacowania tego parametru, konieczna jest ocena różnych rozwiązań projektowych już na wczesnym etapie procesu inwestycyjnego, zarówno pod względem architektury i konstrukcji ( tj. rodzaju i ilości wbudowanych materiałów), jak i pod względem wykorzystywanych źródeł energii, bilansu energetycznego oraz zużycia mediów.  W ocenie tej pomagają narzędzie BIM, które wspomagają m.in. proces szacowania śladu węglowego w różnych wariantach założeń projektowych.

Prelegenci: Mirette Khorshed | Buro Happold Polska oraz Wiktor Kowalski | Buro Happold Polska, PLGBC,

Przerwa obiadowa

Godzina
12:30-13:45(1:15 h)

Applied Research in Practice | Badania stosowane w praktyce

Godzina
13:45-14:30(0:45 h)

Omówiony zostanie wypływ nowych technologii i zastosowanie nowatorskich narządzi cyfrowych, rozwijanych w biurze Foster + Partners na proces projektowy, na przykładzie wybranych projektów.

Prelegent: Marcin Kosicki | Foster + Partners | Wielka Brytania

W jaki sposób skanowanie 3D podnosi efektywność i jakość projektowania

Godzina
14:30-14:50(0:20 h)

W trakcie prelekcji poruszymy tematykę wykorzystywania skanowania laserowego 3d w procesie projektowania oraz wykonania projektu. Omówimy różne warianty pozyskiwania chmury punktów oraz zastanowimy się, który z nich będzie najlepszy na danym etapie projektu. A że skaning laserowy nie kończy się na chmurach punktów, uczestnicy będą mieli okazje zapoznać się również z innymi formami korzystania z wyników skanowania laserowego 3D.

Prelegent: Wojciech Stolarski | Geotronix | Polska

Jak modele BIM żyją w procesie inwestycyjnym

Godzina
14:50-15:10(0:20 h)

Od przedmiarów koncepcji, weryfikację budżetu po modele powykonawcze.

Prelegenci: Jacek Chochorowski, Tomasz Pałka | DigitalBuildingData & BIM Monuments | Polska

Przerwa kawowa

Godzina
15:10-15:30(0:20 h)

Buduj mądrzej, buduj lepiej: jak uwolnić moc budowy opartej na modelach. / Build smarter, build better: Unleash the power of model-based construction.

Godzina
15:30-15:50(0:20 h)

Inspirujący wykład o pionierskim, wielokrotnie nagradzanym projekcie budowlanym w Szwecji, który porzucił papierowe projekty na rzecz modeli 3D, dzięki czemu proces inwestycyjny zakończył się przed terminem, zmieścił się w budżecie i przesunął granice cyfrowego budownictwa. / An inspiring talk about a pioneering, award-winning construction project in Sweden that ditched blueprints for 3D construction, finished ahead of schedule, stayed within budget, and pushed the frontiers of digital construction.

Prelegent: Johannes Ris | Byggstyrning | Szwecja

Wykorzystanie elektronicznej platformy do zatwierdzania dokumentacji przy budowie Muzeum Historii Polski w Warszawie

Godzina
15:50-16:10(0:20 h)

Prezentacja dotyczyć będzie doświadczeń z wprowadzenia, dostosowania oraz współpracy pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego przy wymianie i opiniowaniu dokumentów na przykładzie Kart Materiałowych oraz Zapytań o Informację Projektową, tzw. ZIP. Poruszony zostanie również temat wykonania dokumentacji projektowej w standardzie BIM w trakcie trwania inwestycji wraz z omówieniem spodziewanych i zrealizowanych efektów tego działania.

Prelegent: Robert Wojtaś | Muzeum Historii Polski | Polska

Sprawdzanie zgodności z przepisami projektów realizowanych w BIM

Godzina
16:10-16:30(0:20 h)

Wprowadzenie technologii BIM otworzyło szerokie pole do wykorzystania cyfrowych modeli obiektów budowlanych. Zapewnienie zgodności projektu z przepisami i innymi uwarunkowaniami poprzez automatyczne sprawdzanie modeli jest jednym z najlepszych sposobów wykorzystania BIM. O tym jakie są możliwości i uwarunkowania tego procesu zastanowimy się wspólnie w trakcie niniejszej prezentacji.

Prelegent arch. Paweł Przybyłowicz | WSC, WAPW | Polska

Zakończenie konferencji

Godzina
16:30-16:40(0:10 h)

Organizator

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Patron honorowy

Patron merytoryczny

Patroni medialni

YOUTUBE

Uzyskaj więcej informacji na dedykowanym kanale Youtube!

Śledź pozostałe serwisy

Adres konferencji
Multikino Złote Tarasy

ul. Złota 59

00-120 Warszawa

Adres warsztatów
Hotel NYX

ul. Chmielna 71

00-801 Warszawa

marker
marker