Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
Powrót

Jak dezaktywować użytkowników?

data publikacji:

19.05 / 2022

ostatnia aktualizacja:

19.05 / 2022

Można dezaktywować użytkowników indywidualnie lub za pomocą arkusza Excel. W przypadku dezaktywacji, użytkownik nie zostanie powiadomiony.

Ważne: dezaktywowani użytkownicy nie znikają z Solibri Solution Center, co oznacza, że nie można dwukrotnie dodać tego samego adresu e-mail, nawet jeśli dezaktywowałeś pierwszy. Użytkownik, który został zdezaktywowany z konta A, nadal może zostać zaproszony do dołączenia do konta B.

Ważne: jeśli użytkownik korzysta obecnie z licencji Solibri, nie można go dezaktywować. Użytkownik musi najpierw zamknąć program.

Dezaktywacja jednego użytkownika

by dezaktywować pojedynczego użytkownika:

Przejdź do zakładki Users (użytkownicy).

Wybierz użytkownika, klikając w wiersz.

Kliknij przycisk Deactivate (dezaktywuj):

Solibri - zarządzanie użytkownikami programu

4. Otworzy się okno dialogowe. Aby potwierdzić, kliknij Yes (tak):

Solibri - zarządzanie użytkownikami programu

5. Użytkownik jest dezaktywowany i nie jest widoczny na liście użytkowników.

Dezaktywacja wielu użytkowników jednocześnie

Aby dezaktywować wielu użytkowników jednocześnie:

1.Należy wejść do zakładki Użytkownicy.

2.Kliknąć przycisk Eksportuj do Excela.

3.Lista użytkowników zostanie pobrana jako plik Excel.

4. Następnie należy otwórzyć arkusz programu Excel. W przypadku użytkowników, których chce się dezaktywować, trzeba zaznaczyć pole Dezaktywuj za pomocą znaku x:

Solibri - zarządzanie użytkonikumi programu

5. Nastęnie trzeba zapisać arkusz Excela.
6. Aby przesłać arkusz Excela, należy kliknąć przycisk Prześlij plik, wybrać odpowiedni plik i kliknąć przycisk Upload (prześlij):

Solibri - zarządzanie użytkownikami programu

7. Po przesłaniu pliku zostanie otwarte okno dialogowe. Należy kliknąć przycisk Close (zamknij):

Solibri - zarządzanie użytkownikami programu
Tagi
Produkt

FAQ

Zadaj pytanie naszym ekspertom

*
Przeciągnij i upuść tu pliki, lub przeglądaj pliki z dysku
*