Skip to main content

Model BIM to przede wszystkim informacja powiązana z elementami budynku.
Zobacz w jaki sposób parametry i właściwości mogą być skutecznie i efektywnie analizowane w zestawieniach i przedmiarach.