Skip to main content

Od lipca zmiany w e-budownictwie – webinarium dla Samorządów

Zarzadzanie-elektroniczna-dokumentacja

Już od lipca 2021 roku inwestorzy będą mogli składać drogą elektroniczną wnioski o pozwolenie na budowę wraz z pełną dokumentacją projektową. Pojawia się więc potrzeba skutecznej weryfikacji projektów budowlanych przy pomocy odpowiednich do tego programów.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINARIUM

Zarządzanie dokumentacją elektroniczną

Największą zmianą będzie przejście z zarządzania dokumentacją papierową na zarządzanie dokumentacją elektroniczną. Z myślą o tym powstał program BLUEBEAM REVU – inteligentne narzędzie do zarządzania plikami PDF – umożliwia on sprawną i łatwą weryfikację projektu budowlanego, bez konieczności drukowania go, czy też wykorzystywania programów typu CAD i przypisanych do nich potężnych plików DWG.
Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone omówieniu jak sprawnie weryfikować wnioski o pozwolenie na budowę składane drogą elektroniczną.

CZAS: 29.06.2021, godz.: 10:00 – 11:30
MIEJSCE SPOTKANIA: on-line, platforma zoom
PROWADZĄCY: Paweł Grzybowski, project manager w firmie WSC, odpowiedzialny za program BLUEBEAM REVU
TEMAT: Sprawna weryfikacja dokumentacji elektronicznej, a w szczególności:

  • kalibracja rysunków technicznych,
  • analiza odległości m.in. fasad od granic działki, długości dróg ppoż,
  • automatyczne porównanie wersji wyznaczonej kondygnacji budynku,
  • analiza tekstu dokumentacji technicznej z ustawieniem lokalizacji,
  • uwagi, status uwagi,
  • standaryzacja uwag zgodnie z wymogami urzędów,
  • zestawienie uwag z hiperłączami do konkretnej lokalizacji uwagi.

Obsługa wniosków o pozwolenie na budowę przez Urzędy, przy wykorzystaniu programu BLUEBEAM REVU może być bardzo efektywna i prosta, ponieważ Pliki PDF mogą być w nim mierzone, skalowane, porównywane (wykrywanie różnic między rewizjami) i kalibrowane, co eliminuje potrzebę wykorzystywania potężnych plików DWG i dedykowanych im programów CAD. W rezultacie, pliki PDF zawierają ustandaryzowane znaczniki uwag, które możemy sortować, filtrować, śledzić (lokalizować uwagę na wniosku) oraz tworzyć na ich podstawie zaawansowane raporty, zarówno w terenie jak i w urzędzie czy w biurze projektowym. Dzięki narzędziom pomiarowym, które są zawarte w Bluebeam Revu można także usprawnić komunikację i współpracę między urzędem a podmiotem składającym wniosek o pozwolenie na budowę. Dodatkowo program redukuje ryzyko przeoczenia przesłanej uwagi niemalże do zera

Paweł Grzybowski, project manager w firmie WSC, odpowiedzialny za program BLUEBEAM REVU