Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
Eptar

ArchiTerra Modelowania terenu

Platforma dla międzybranżowej współpracy przy projektach budowlanych, zbudowana w oparciu o powszechnie używane otwarte standardy BCF.

tło

Modelowanie terenu w 3D

ArchiTerra to dodatek do programu Archicad ułatwiający tworzenie i edytowanie modelu 3D terenu. Pomaga on w pracy z dużymi obiektami i modelami terenu, umożliwiając wstawianie innych elementów, takich jak drogi, płaskowyże, budynki i inne. ArchiTerra ułatwia modelowanie siatki terenu za pomocą dodatkowych narzędzi lub tworzenie jej poprzez importowanie danych z różnych typów plików, takich jak DXF, Shape czy plików tekstowych. W wygodny sposób pozwala na pracę i wizualizację morfologii w 2D i 3D.

Wybrane funkcje programu:

  • Narzędzie Bridge: możliwość umieszczania mostów i wiaduktów.
  • Przeprojektowana droga: poszerzona o krawężniki i linie dwukierunkowe.
  • Kolory linii morfologicznych i konturów w 2D i 3D.
  • Zarządzanie terenem za pomocą polilinii lub wypełnień.
  • Tworzenie płaskowyżów, dróg, chodników i przekrojów terenu.
  • Umieszczenie elementów wyposażenia ulicy, takich jak drzewa, budynki i inne elementy.
  • Stworzenie bardziej realistycznego otoczenia dla projektu.
  • Narzędzie kamera pozwala na poruszanie się w terenie.
  • Kontrolowanie wpływu projektu na środowisko jeszcze na etapie planowania.
  • Eksport do pliku tekstowego (txt).

Zapoznaj się też innymi naszymi programami

Projektowanie

Wizualizacje

ikona grupy

Kontrola i koordynacja

ikona grupy