Skip to main content

Artlantis 2021 − główne funkcje

+ INTUICYJNOŚĆ I PROSTOTA

Interfejs

Zaprojektowany z niezwykle przejrzystym i ergonomicznym interfejsem, Artlantis jest łatwy i wygodny w nauce i użytkowaniu. Przez cały czas pracy, niezbędne narzędzia znajdują się pod ręką w pobliżu okna Podglądu w czasie rzeczywistym, co pozwala zobaczyć wyniki każdej zmiany na bieżąco.

Prostota

Nie musisz posiadać zaawansowanych umiejętności w zakresie grafiki komputerowej – nauka i korzystanie z Artlantisa jest łatwe i bardzo szybkie. Artlantis jest wykorzystywany zarówno przez ekspertów, zaawansowanych, jak i początkujących użytkowników do symulacji, prezentowania i przedstawiania swoich projektów. Tworzenie wysokiej jakości wizualizacji oraz fotorealistycznych animacji możliwe jest w rekordowo krótkim czasie!

+ PODGLĄD I SZYBKOŚĆ

Podgląd w czasie rzeczywistym

Reputacja i sukces Artlantisa opiera się przede wszystkim na koncepcji jego założenia: podgląd sceny umożliwiający użytkownikom ciągłą kontrolę nad każdą zmianą. Od momentu otwarcia sceny 3D, nawigacja, zmiana tekstur i obiektów, świateł lub otoczenia – wszystko jest widoczne natychmiastowo w oknie podglądu.

Prędkość

Szybkość wyświetlania sceny, nawigacja, umieszczanie w przestrzeni lub rozpraszanie światła – zarówno w podglądzie, jak i w końcowym renderingu – jest wyjątkowa. Podczas gdy oświetlenie globalne, które zapewnia realizm scen, jest znane z tego, że zajmuje dużo czasu obliczeniowego, Artlantis jest jedynym oprogramowaniem renderującym na rynku, które zapewnia efektywny stosunek jakości do czasu. Tryb „szkicowy” pozwala na szybkie wyświetlanie podglądu podczas faz przygotowawczych.

+ WIDOKI 2D

Okno 2D

Oprócz podglądu 3D, Artlantis posiada okno 2D do pozycjonowania kamer, obiektów, świateł oraz ścieżek animacji.

Punkty widzenia

Zdefiniuj i zapisz tyle widoków, ile chcesz: w perspektywie, w widoku równoległym, wewnątrz lub w panoramie, każdy z własnymi ustawieniami oświetlenia.

Widoki

Zdefiniuj i zapisz tyle widoków, ile potrzebujesz: dla perspektyw, aksonometrii, dla wstawienia sceny w zdjęcie lub dla panoram. Każdy widok z własnymi ustawieniami oświetlenia.

Głębia ostrości

Tak jak fotograf dobiera przysłonę, tak w Artlantisie możesz ustawić głębię ostrości, czułość ISO i czas naświetlania dla dowolnej liczby widoków. Niezależnie od tego, czy ustawiasz ostrość na obiekcie, na określonym punkcie w przestrzeni czy też w nieskończoności, możesz łatwo ustawić rozmycie za pomocą suwaka.

Aksonometrie

Widoki równoległe mogą być ustawiane w dedykowanym inspektorze w oparciu o typ projekcji (elewacja, aksonometria, widok z góry), pozycjonowanie kamery oraz szerokość i głębokość modelu.

Perspektywy

Dla każdego widoku perspektywicznego można zdefiniować własne  ustawienia m.in. dla nieskończonego podłoża,  pierwszego i tylnego planu, definicję ogniskowej oraz oświetlenia dla danego ujęcia. Artlantis posiada funkcję Perspektywy architektonicznej, która sprawia, że automatycznie prostowane są zbiegi perspektywiczne.

+ MEDIA

Shadery i Tekstury

Za pomocą prostego przeciągnięcia i upuszczenia materiału z katalogu Mediów możesz natychmiast zmienić wygląd powierzchni. Za pomocą dostępnych opcji łatwo zapanujesz nad wieloma atrybutami powierzchni shaderów, takich jak kolor, rozmycie, odbicia, przezroczystość, wypukłości, orientację i rozmiar oraz definicje tekstur itp.

Obiekty i postacie 3D

Dla wzbogacenia realizmu i urozmaicenia scen Artlantis oferuje niezwykle funkcjonalny menedżer obiektów. Możesz manipulować obiektami w 3D lub 2D, kontrolować ich hierarchię, punkt kotwiczenia, warstwę i uzależniać ich wygląd od pory roku. Decyduj o orientacji obiektu przykładowo dla lampy stojącej czy lampy ściennej , korzystaj z polecenia Grawitacja, które umieści automatycznie obiekt na płaszczyźnie poniżej.

MediaStore

Tysiące dodatkowych zasobów można nabyć w sklepie Media Store, dostępnym bezpośrednio z poziomu Artlantisa. Uzupełniaj swoją bibliotekę o obiekty, shadery czy obrazki tła gotowe do natychmiastowego użycia.

Roślinność 3D – film

Rośliny, trawa czy drzewa 3D są standardowymi obiektami, które wprowadzamy do sceny za pomocą intuicyjnej metody “przeciągnij i upuść”.
Ponadto, możesz je edytować np. dostosowując ich wygląd w zależności od pory roku, zmieniając ich wysokość lub przezroczystość.

Pocztówki

Pocztówka to zdjęcie sceny, w którym przechowywane są wszystkie ustawienia przypisane do materiałów (kolory, shadery i tekstury) do późniejszego użycia lub udostępnienia. Podobnie jak w przypadku shaderów, obiektów lub obrazów, pocztówki są również mediami.

Zintegrowany katalog mediów

Artlantis zawdzięcza swoją sławę bogatemu i łatwemu w użyciu katalogowi ponad 1000 multimediów. Zawartość mediów uporządkowana jest w intuicyjny sposób i można je uzupełniać własnymi obiektami czy shaderami.

Trawa 3D

Zintegrowany katalog mediów oferuje 4 nowe i 6 zaktualizowanych rodzajów trawy 3D wzbogaconych o nowe ustawienia: dostosowanie koloru kępek trawy czy zmiany gęstości w zależności od odległości od kamery.

Kolory RAL

Artlantis 2020 oferuje 243 skodyfikowane kolory i odcienie z palety Ral Effect, RAL Design i RAL Classic, które są wyznacznikami standardów w świecie architektury i budownictwa.

+OŚWIETLENIE

Globalne oświetlenie

Z Artlantisem, można łatwo i szybko przetestować różne sposoby oświetlenia sceny według geometrii, źródeł światła, położenia geograficznego, daty lub materiałów.

Narzędzie Portal

Portale – nowe ustawienie optymalizacyjne do zarządzania oświetleniem w programie Artlantis. W przypadku korzystania z niskich ustawień do szybkiego renderowania opcja ta poprawia jakość oświetlenia scen wewnętrznych i usuwa szumy z renderingu.

Światła

Artlantis posiada różne rodzaje źródeł światła (punktowe, żarówki, światło kierunkowe, neony, heliodon, niebo) oraz efekty (np. atmosfery, turbulencje). Miękkie cienie i rozmycia są łatwe do ustawienia za pomocą suwaka.

  • Sztuczne światła o nieograniczonych możliwościach pozycjonowania, orientacji, koloru, intensywności lub ilości.
  • 8 standardowo dostępnych profili IES, każdy z własną intensywnością światła i natężeniem. Można również importować własne profile, jak również profile z katalogów producentów.
  • Heliodony, te naturalne źródła światła mogą być dostosowywane poprzez porę roku, ustawienia dnia, godziny i miejsca (długości i szerokości geograficznej). Możesz zdefiniować dowolną temperaturę światła i naturalne warunki atmosferyczne.
  • Neony, w przeciwieństwie do punktowych źródeł światła, ten materiał emisyjny powinien być stosowany na powierzchniach. Możesz ustawić jego moc i kolor. Uzupełnia sztuczne światło dostarczane przez Artlantisa i przyczynia się do bardziej realistycznego oświetlenia.

+RENDERY I ANIMACJE

Wprowadzanie lokalizacji

Unikalną cechą Artlantisa jest narzędzie pozwalające na wizualizację projektu w jego przyszłej lokalizacji w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Jego inspektor prowadzi użytkownika krok po kroku przez ustawienia synchronizacji zdjęcia lokalizacji ze sceną Artlantisa, które są natychmiast wyświetlane w podglądzie. Możesz nawet bezpośrednio w programie przygotować kanał przezroczystości (alfa) dla zdjęcia pierwszego planu.

Biała makieta

Ten rodzaj renderowania pozwala na automatyczne przekształcenie wszystkich powierzchni sceny – z wyjątkiem przezroczystych – na biały materiał, aby móc lepiej ocenić koncepcję projektu. Światła zachowują swoje parametry i kolory, tworząc efektowną atmosferę.

Balans bieli

Balans bieli pozwala na automatyczną regulację przebarwień obrazu z wybranym kolorem odniesienia.

Okluzja otoczenia

Okluzja otoczenia tworzy dodatkowe cienie w scenach wewnętrznych i zewnętrznych, co daje im więcej głębi, a tym samym więcej realizmu.

Narzędzie Odszumianie

Zmniejsz lub nawet wyeliminuj szumy pochodzące z renderowania, zwykle wytwarzane przez odbicia od tekstur. Chcesz trochę szumu na obrazie? Sam zdecyduj, czy włączyć tę opcję, czy nie. Narzędzie Odszumianie analizuje piksele i redukuje szumy.

Predefiniowane ustawienia

Wybierz jeden z kilku skonfigurowanych trybów (wnętrzne, na zewnątrz, przyciemnione światło) oraz różne definicje (prędkość, średnia, jakość) dla ostatecznego renderingu aby szybko uzyskać optymalny rezultat!

Adaptacyjny antyaliasing

Inteligentny antyaliasing Artlantisa dostosowuje się do obszarów, które mają być poddane zabiegowi poprawy jakości tekstur poprzez zmniejszenie wpływu szumów i wygładzanie konturów.

Post-produkcja

Zastosuj różne efekty dla bieżącego widoku i ustaw nasycenie, jasność, kontrast i kolor renderu. Oszczędzaj czas i dodawaj efekty, takie jak winietowanie, farba orazpodkreślaj krawędzie bezpośrednio w Artlantisie.

Animacja

Obiekty, postaci, chmury, efekty atmosferyczne, shadery i tekstury, a także źródła światła – wszystkie te elementy renderowanych scen mogą być animowane.

Artlantis umożliwia wykonanie i zaprojektowanie filmu z jednej lub kilku sekwencji, których montaż odbywa się w prosty i intuicyjny sposób dzięki zintegrowanej osi czasu. Pozwala to zdefiniować śledzenie kamery i/lub trajektorię poruszania obiektów i świateł; łączyć różne sekwencje lub panoramy, prowadzić analizy nasłonecznienia lub testować widok panoramiczny 360°.

Obiekt VR

Ten typ wizualizacji pozwala na manipulowanie sceną w zakresie 360° i przechodzenie przez nią. Obiekt obliczany jest automatycznie , wymaga jedynie określenia liczby obrazów do przetworzenia w poziomie i w pionie, aby zagwarantować płynność animacji. Film jest następnie generowany w wielu formatach, niezależnie od platformy: .jpeg, .dv, .mpeg, .tga, .mov lub .avi.

Render Manager

Program pozwala zarządzać kolejką renderingów i rozłożyć obliczenia na kilka komputerów w sieci lokalnej (Mac/PC), aby skrócić czas renderowania.