Autoryzowany dystrybutor Graphisoft Archicad w Polsce. Sprawdź korzyści

wsc
logo2 wsc
WSCRealizacje

II Linia metra – Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

II Linia metra – Biuro Projektów Kazimierski i Ryba

25/05/2022

Trzy stacje II linii metra – Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza – zlokalizowane są na 3,4-kilometrowym odcinku owej linii od ronda Daszyńskiego do ulicy Górczewskiej w Warszawie. Kontekst miejsca nadał każdej ze stacji osobny, niepowtarzalny charakter.

LO K A L I Z A C J A

Trzy stacje II linii metra – Płocka, Młynów oraz Księcia Janusza – zlokalizowane są na 3,4-kilometrowym odcinku owej linii od ronda Daszyńskiego do ulicy Górczewskiej w Warszawie. Kontekst miejsca nadał każdej ze stacji osobny, niepowtarzalny charakter.

Więcej niż 60% tutejszych pasażerów to kobiety, dlatego estetyka projektów wiąże się z większą wrażliwością kobiet na barwę i światło. „Nasze” stacje są więc rozświetlone i bardziej kolorowe!

I D E A

Głównym założeniem, który współtworzył wygląd tych stacji, to połączenie historii oraz tradycji tych miejsc nad metrem. Więcej niż 60% tutejszych pasażerów to kobiety, dlatego estetyka projektów wiąże się z większą wrażliwością kobiet na barwę i światło. „Nasze” stacje są więc rozświetlone i bardziej kolorowe!

P Ł O C K A

Stacja jest zlokalizowana w rejonie dawnej przemysłowej dzielnicy, w okolicy ulicy Kasprzaka. W latach 50. XX wieku powstały tu Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka. Główną ideą było przedstawienie przemysłowego charakteru przestrzeni przez analogię do urządzeń elektronicznych i układów scalonych produkowanych w Zakładach. Pasażerowie z łatwością zrozumieją koncepcję stacji i jej lokalizacji. Geometria oraz graficzne elementy nawiązują do układów scalonych. Ściany stacji pokryte są okładzinami z miedzi.

K S I Ę C I A J A N U S Z A

Stacja inspirowana jest gospodarstwem ogrodniczym rodu Ulrychów, powstałym w 1805 roku. Geometria oraz kolorystyka filarów i paneli symbolicznie nawiązuje do linii drzew widzianej oczami spacerującego człowieka. Dominują tutaj motywy roślinne, a cały wystrój kojarzy się ze światem Matki Natury. Ideą powstania stacji metra Księcia Janusza jest przywołanie atmosfery pobliskiego ogrodu Ulrychów. Zielony kolor nawiązuje do żywej roślinności, a geometryczne formy łączą drzewiaste kształty ze szklarnią z lat przedwojennych. Pasażerowie wędrujący po peronie i patrzący w sufit mają wrażenie, że światło słoneczne przenika gęsty układ drzew i gałęzi nad nimi.

Projekty budowlane, wykonane w programie Archicad

N A Z W A : Płocka, Młynów, Księcia Janusza – trzy stacje II linii metra w Warszawie na Woli

A U T O R Z Y : Biuro Projektów Kazimierski i Ryba; zespół autorski: Tomasz Kazimierski, Andrzej Ryba, Łukasz Górzyński, Barbara Górzyńska, Anna Miszczyńska, Maciej Noszczak; pracownie współpracujące: Biuro Projektów Metroprojekt, Buro Happold Polska, Ove Arup & Partners International Limited

P R O J E K T : 2012–2020

R E A L I Z A C J A : 2012–2020

Z D J Ę C I A : Bolesław Gawur, Anna Miszczyńska, Maciej Ryba

N A G R O D Y : nominacja do nagrody im. Miesa van der Rohe 2022

Dołącz do ARCHICLUBu i skorzystaj z indywidualnych szkoleń

ARCHICLUB - to dostęp do bezpłatnych obiektów bibliotecznych, szkoleń, rabatów i dodatkowych promocji