Platforma do zarządzania notatkami

Zgromadź i zarządzaj wszystkimi sprawami swojego projektu w chmurze
oraz twórz przejrzyste przeglądy i wnikliwe raporty.

BIMcollab Cloud
Platforma do zarządzania notatkami

Zgromadź i zarządzaj wszystkimi sprawami swojego projektu w chmurze oraz twórz przejrzyste przeglądy i wnikliwe raporty.

BCF Managers
Dodatki do Twoich narzędzi BIM

Tworzenie, filtrowanie i wyszukiwanie notatek w Twoim narzędziu BIM, które są automatycznie synchronizowane z platformą BIMcollab.

BIMcollab ZOOM
Narzędzie do sprawdzania modeli

Przeglądaj wszystkie modele branżowe w formacie IFC i sprawdzaj element, klasyfikację lub właściwość pod kątem wymagań.

BIMcollab Cloud
Zarządzanie notatkami BIM w chmurze

BIMcollab Cloud to platforma współpracy BIM, zbudowana w oparciu o powszechnie stosowane otwarte standardy IFC i BCF. Notatki BCF zawierają wszystkie istotne informacje umożliwiające komunikację na temat modeli BIM.

BIMcollab Cloud upraszcza zarządzanie notatkami i oferuje zorganizowany sposób przechowywania, udostępniania i rozwiązywania problemów, w tym niezawodne śledzenie historii na dowolnym etapie procesu BIM.
 

BIMcollab ZOOM
Przeglądanie i sprawdzanie modeli IFC

BIMcollab ZOOM umożliwia przeglądanie i sprawdzanie modeli IFC w pełni zintegrowane z platformą BIMcollab. ZOOM jest najlepszym narzędziem do omawiania zagadnień podczas spotkań dotyczących koordynacji projektu.
ZOOM pomaga w analizie danych, szukaniu błędów projektowych i weryfikacji rozwiązań. Nawigacja jest szybka, intuicyjna i płynna, nawet w przypadku dużych modeli. Teraz z wykrywaniem kolizji!
 

BCF Managers
Połącz BIMcollab Cloud z narzędziami BIM, których używasz

BIMcollab łączy się z najpopularniejszymi narzędziami BIM takimi jak ARCHICAD, Solibri, Tekla Structures, Naviswork, Revit poprzez zintegrowany menadżer BCF, które mogą być również używane do importu i eksportu plików BCF.

Twórz i dziel się notatkami z członkami zespołu niezależnie od tego na jakim oprogramowaniu BIM pracują. Zacznij sprawdzać modele, wykrywać kolizje lub weryfikować poprawność rozwiązań, śledź adnotacje i dostarczaj informacji bezpośrednio do narzędzi modelowania BIM.