Skip to main content

Archicad 24 – współpraca

Łatwa, bezproblemowa komunikacja

Bądź na bieżąco

Wykrywaj i wizualizuj zmiany pomiędzy modelami i rewizjami w bardziej intuicyjny sposób dzięki inteligentnemu monitorowaniu zmian i powiadamianiu w czasie rzeczywistym.

Ułatwione zarządzanie zmianami

Przy udziale wielu zainteresowanych stron w każdym projekcie, śledzenie, zrozumienie i dostosowanie bieżących zmian w projektach jest ważnym zadaniem. Archicad wprowadza nową możliwość – Porównanie Modeli. Porównuj dwa trójwymiarowe modele lub jego wersje oraz wizualizuj i filtruj różnice pomiędzy nimi. Dokładne śledzenie zmian w projektach i możliwość oceny wariantów projektowych pozwalają uzyskać najlepszy możliwy efekt.

Śledź i zmieniaj

Szybciej rozwiązuj problemy i zmniejszaj ryzyko ich wystąpienia dzięki przejrzystej organizacji i powiadamianiu w czasie rzeczywistym o zmianach w modelu BIM. Zintegruj uwagi pochodzące od współpracowników w oparciu o zgodność z innymi branżowymi aplikacjami do zarządzania problemami.

Zawsze zsynchronizowane

Przesyłaj i odświeżaj zawartość modelu niezależnie od lokalizacji każdego z członków zespołu dzięki szybkiemu i prostemu procesowi publikacji i BIMcloud. Oszczędzaj czas, unikaj błędów i udostępniaj pliki, wiedząc, że wszystko jest aktualne. Dostęp do modelu w czasie rzeczywistym w trakcie całego procesu projektowania oznacza, że wszyscy członkowie zespołu są zawsze zsynchronizowani.

Bezpośrednia wymiana informacji z Revitem

Importuj i eksportuj elementy z ich dokładną geometrią i parametrami (jako zawartość nieedytowalną) z plików Revit (RVT) do celów koordynacyjnych i porównawczych modelu. Uzyskaj dostęp do plików RVT lokalnie lub poprzez BIMcloud, za pomocą funkcji Hotlink lub Publikuj.

Proste składanie projektów

Publikuj projekty z Archicada do dowolnej lokalizacji online dzięki usprawnionemu procesowi tworzeniu dokumentów. Nie ma potrzeby monitorowania procesu publikacji ani dodatkowego ręcznego wgrywania plików. Archicad sam o to wszystko zadba.

Skorzystaj z wiodących w branży rozwiązań CDE, takich jak Aconex, za pomocą „otwartych” protokołów definiowanych przez buildingSMART.

Podczas gdy architekci projektują z pomocą modeli fizycznych (BIM), inżynierowie używają uproszczonych Modeli analitycznych konstrukcji. Wykorzystują narzędzia do analizy konstrukcji, takie jak RISA 3D lub SCIA Engineer, do symulacji i optymalizacji zachowania się konstrukcji.

Archicad zapewnia dwukierunkową integrację tych dwóch modeli – BIM i Modelu analitycznego konstrukcji. W rezultacie, inżynierowie mogą sprawdzić strukturę modelu architektonicznego w ciągu kilku godzin, a nie tygodni.