Skip to main content

Archicad – porównanie wersji

Archicad 24 

łączy architektów i inżynierów we wspólnym środowisku BIMcloud w celu dostarczenia zintegrowanego projektu. Przejrzystość zapewniona przez wspólny model i organizację pracy zorientowaną na zespół zwiększa zaufanie wśród członków zespołu i eliminuje zjawisko powielania modelu i  nadmiarowy nakład pracy architektów i inżynierów.

Archicad 24
Rok
2020
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.15
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.13
Windows 10
Nowe funkcje
 • Projektowanie zintegrowane (zintegrowany model analityczny konstrukcji, Reprezentacja modelu analitycznego konstrukcji, automatyczne generowanie modelu analitycznego konstrukcji w Archicadzie, Wymiana modelu analitycznego konstrukcji z aplikacjami do analizy w formacie SAF i IFC SAV, zintegrowany MEP Modeler do projektowania instalacji budynku)
 • Współpraca (śledzenie zmian w projektach zespołowych, zarządzanie zmianami i sprawdzanie jakości modelu fizycznego, porównywanie modeli, wizualizacja zmian w modelu, zarządzanie Uwagami w Archicadzie oraz innych programach)
 • Koordynacja (BIMcloud jako multidyscyplinarne centrum modeli, zarządzanie projektami oraz plikami w BIMcloud, zarządzanie zespołem w BIMcloud)
 • Produktywność (nowe elementy mebli w standardowej bibliotece, udoskonalona edycja Polilinii, wartości zestawu opcji Archicada dostępne jako menu rozwijane po eksporcie do Excela, wsparcie formatu DGN w wersji 8)
 • Funkcje eksperymentalne (programowanie funkcji Archicada w językach JSON/Python API, obsługa trybu ciemnego w systemie macOS, Import/Eksport modelu analitycznego
  konstrukcji IFC),
 • BIMx (aktualizacja aplikacji w systemie iOS, aktualizacja przeglądarki plików BIMx na komputery z systemem Windows oraz macOS, nieograniczony rozmiar modeli w BIMx)

Archicad 23

znacznie poprawia wydajność istotnych procesów, takich jak uruchamianie oprogramowania, otwieranie plików, praca w środowiskach wieloprojektowych oraz przełączanie się między różnymi widokami projektu BIM. Zupełnie nowe narzędzia Otwór, Słup i Belka zwiększają dokładność modelowania i usprawniają współpracę z branżami inżynierskimi.

Archicad 23
Rok
2019
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.15
Mac OS X 10.14
Mac OS X 10.13
Windows 10
Nowe funkcje
 • Projektowanie (odnowione narzędzia Belka oraz Słup, nowe narzędzie Otwór,
  Reprezentacja 2D połączonych stropów na rzucie)
 • Wizualizacja (nowa wersja silnika Cinerender, Uaktualnienie katalogu wykończeń)
 • Produktywność (Zintegrowana aktywacja i dezaktywacja klucza wirtualnego, Wyeliminowanie problemu „brakujących” ustawień widoku po zmianie nazwy)
 • Linie wskaźnika etykiety tekstowej (Dodatkowe ulepszenia)
 • Wydajność (Nowe okno startowe, szybsze otwieranie projektów, nawigowanie pomiędzy zakładkami, szybsze przełączanie pomiędzy zakładkami, szybsza przebudowa widoków, przebudowa widoków wyłącznie dla zmienianych elementów, zachowanie jedynie widocznej zawartości rysunków zewnętrznych, szybszy Import i Eksport IFC)
 • Interoperacyjność (Pełna obsługa IFC4
 • Ustawienia/Eksport/Import danych właściwości map georeferencyjnych, organizacja
  elementów w systemy IFC (IFC Building Systems), eksport podłączeń elementów instalacji
  do IFC, eksportowanie geometri brutto do IFC.
 • Zarządzanie informacją (Własne właściwości dla materiałów budowlanych)
 • Udoskonalenia bibliotek

Archicad 22

usprawnia proces projektowania architektonicznego i tworzenia dokumentacji w zakresie fasad budynków. Ponadto, Archica 22 wprowadza znaczące ulepszenia w modelowaniu konstrukcji, zarządzaniu informacją i wydajności 2D.

Archicad 22
Rok
2018
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.13
Mac OS X 10.12
Windows 10
Nowe funkcje
 • Projektowanie (przebudowane narzędzie Przegroda strukturalna, kolejne udoskonalenia narzędzia Schody oraz Balustrada, modyfikatory geometrii w Profilach złożonych)
 • Wizualizacja (nowa wersja silnika Cinerender)
 • Produktywność (Wyrażenia we Właściwościach, zaktualizowane okno Menedżera atrybutów oraz Opcji reprezentacji modelu, obsługa Trackpad oraz Magic Mouse, własne etykiety graficzne)
 • Wydajność (płynna nawigacja 2D dla wektorowych modeli)
 • Współdziałanie (Eksport ilościi cech komponentów do IFC, Import właściwości IFC jako właściwości Archicada, Import geometrii NURBS z plików IFC)
 • Udoskonalenia bibliotek (poziomy szczegółowości ORM, udoskonalenia w bibliotece standardowej, formatowanie tekstu w tekstach GDL)
 • Archicad―Grasshopper LIVE Connection ― aktualizacja 2

Archicad 21

przedstawia długo oczekiwane narzędzie do tworzenia schodów, wykorzystujące zgłoszoną przez GRAPHISOFT do opatentowania technologię Predictive Design™.

Archicad 21
Rok
2017
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.12
Mac OS X 10.11
Windows 8.1
Windows 10
Nowe funkcje
 • Intuicyjność (nowe narzędzie Balustrada, zmiany w narzędziu Schody oraz Przegroda strukturalna)
 • Produktywność: m.in. powielanie wzdłuż ścieżki, głębokość przekroju, selektywne przenoszenie ustawień)
 • Współpraca: zarządzanie informacją (Systemy Klasyfikacji)
 • Wizualizacja (nowy silnik Cinerender, zmiany w definicjach Wykończeń dla Cinerender)
 • Style 3D
 • Współpraca (IFC jako moduł Hotlink)
 • Wykrywanie kolizji
 • Zarządzanie klasyfikacją podczas importu/eksportu IFC
 • Pełna kontrola preferencji IFC (Translatory)
 • Dostosowywanie wzniesienie zawartości Hotlink do struktury kondygnacji projektu głównego
 • Publikowanie IFC
 • Udoskonalenia eksportu BIMx
 • Udoskonalenia bibliotek

Archicad 20

wprowadza szereg istotnych usprawnień funkcjonalnych, które kładą nacisk na informację zawartą w modelu BIM, zwiększając tym samym wartość zarówno dla użytkowników Archicada, jak i pozostałych zainteresowanych stron. Nowy interfejs graficzny “flat-design” odróżnia nową wersję od dotychczasowych narzędzi BIM.

Archicad 20
Rok
2016
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.10
Mac OS X 10.11
Windows 8.1
Windows 10
Nowe funkcje
 • Intuicyjność (odświeżony Interfejs użytkownika, graficzne Ulubione, udoskonalona nawigacja za pomocą zakładek, ulepszone zarządzanie bibliotekami) 
 • Zarządzanie Informacją (definiowanie właściwości elementów, Warianty grafiki) 
 • Wizualizacja (uaktualniony silnik renderingu CineRender: R16, definicje NURBS w jezyku GDL, perspektywa dwuzbiegowa) 
 • Open BIM (udoskonalenia formatu wymiany IFC, ulepszenia DWG, 3DM Import-Eksport)

Archicad 19

dokonuje ogromnego skoku w wydajności BIM, rozszerzając swoją solidną 64-bitową i wieloprocesorową technologię przetwarzania o predykcyjne przetwarzanie tła, pierwsze w branży BIM. W rezultacie Archicad oferuje teraz błyskawicznie szybki czas reakcji, co czyni go niekwestionowanym liderem szybkości wśród oprogramowania BIM.
 
Archicad 19
Rok
2015
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Nowe funkcje
 • Ulepszenia w wydajności (optymalizacja trybu wyświetlania OpenGL)
 • Ulepszenia dla Obliczeń w tle
 • Wsparcie dla importu Chmury Punktów
 • Interaktywna paleta
 • Malarz powierzchni
 • Nowy system Linii pomocniczych
 • Reorganizacja narzędzia Etykieta
 • Ulepszenia w formacie PDF
 • Ulepszenia importu IFC
 • Ulepszenia Interfejsu użytkownika
 • Usprawnienia w Interfejsie użytkownika Obiektów bibliotecznych (uproszczony Interfejs Drzwi/Okien)

Archicad 18

dostarcza innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę w BIM, w tym CineRender, zupełnie nowy silnik z wysokiej klasy fotorealistycznymi możliwościami renderowania, które można znaleźć tylko w profesjonalnej aplikacji do tworzenia wizualizacji CINEMA 4D — teraz dostępnej bezpośrednio w Twoim narzędziu BIM.

Archicad 18
Rok
2014
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Nowe funkcje
 • Nowy zintegrowany slink renderujący CineRender
 • Zarządzanie Wersjami
 • Format BCF do rozszerzonej komunikacji za pomocą formatu IFC
 • Etykietowanie danych IFC
 • Udoskonalone połączenie z Revit 2015
 • Ulepszenia DWG
 • Ulepszenia jakości IFC
 • Integracja z BIMcloud
 • Usprawnienia wymiany danych za pomocą formatu PDF
 • Ulepszenia bibliotek
 • Podgląd rezerwacji oraz zmian w trybie Teamwork
 • Nowe obiekty biblioteczne
 • Nowe lampy oraz źródła światła
 • Rozszerzona funkcjonalność narzędzia Zakreślacz projektu
 • Ulepszenia narzędzia Rozwinięcia ścian

Archicad 17

zapewnia możliwości, które znacznie upraszczają modelowanie budynków i tworzenie dokumentacji, nawet jeśli model jest stworzony na wysokim poziom szczegółowości. Kompleksowa organizacja pracy BIM w Archicadzie pozwala na ciągłe korzystanie z modelu aż do ukończenia projektu.

Archicad 17
Rok
2013
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Nowe funkcje
 • Połączenia elementów oparte na Priorytetach
 • Materiały budowlane
 • Płaszczyzny Przekroju 3D
 • Łączenie elementów z Kondygnacjami
 • Linia bazowa elementów powiązana z rdzeniem
 • Belki po łuku
 • Rzut 3D
 • Wsparcie dla formatu PDF/A
 • Eksport do formatu STL
 • Zintegrowane połączenie z Google Earth oraz SketchUp
 • Ulepszenia IFC
 • Ulepszenia dodatku Ecodesigner
 • Usprawnienia w wydajności

Archicad 16

wprowadza obszerny ekosystem rozwiązań ułatwiający tworzenie, udostępnianie i wyszukiwanie niestandardowych komponentów BIM. Wbudowana funkcja Oceny Energetycznej zmienia Archicada 16 w najbardziej “zielone” rozwiązanie BIM dostępne obecnie na rynku.

Archicad 16
Rok
2012
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Nowe funkcje
 •  Narzędzie Kształt ― graficzna edycja oraz zamiana istniejących elementów 
 • Zintegrowana analiza energetyczna za pomocą programu Ecodesigner 
 • Szybkie raporty z charakterystyką energetyczną budynku 
 • Łatwiejszy dostęp do obiektów bibliotecznych 
 • Zintegrowany portal BIM Components 
 • Graficzny podgląd polecenia Obróć 
 • Rozszerzone możliwości edycji Info o Projekcie 
 • Nowe możliwości kopii zapasowych projektów Teamwork 
 • Właściwości fizyczne do Oszacowania energetycznego przyporządkowane
  do Wypełnień Archicada 
 • Szybsza aktualizacja połączeń modułów Hotlink 
 • Usprawniona współpraca za pomocą formatu IFC 
 • Ulepszenia zapisu i odczytu formatu DXF/DWG 

Archicad 15

wzbogaca formy architektoniczne dostępne dla projektantów, aby wyzwolić ich kreatywne umysły. Nowa wersja rozszerza również zakres prac BIM o przebudowy i remontowe.
Archicad 15
Rok
2011
Systemy operacyjne
Mac OS X 10.6
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
Nowe funkcje
 • Narzędzie Powłoka 
 • Dachy wielopołaciowe 
 • Ulepszenia Świetlików 
 • Rozszerzone możliwości Łączenia elementów (Operacje Bryłowe) 
 • Płaszczyzna edycji 3D 
 • Linie pomocnicze w 3D 
 • Narzędzie Przebudowa 
 • Właściwości IFC jako parametry Archicada 
 • Łatwa migracja bibliotek 
 • Szybki autozapis 
 • 64-bitowa wersja na systemy MacOS 
 • Strefa doskonalenia oprogramowania